Takk til Sparebankstiftelsen DNB for 2 millioner i støtte!

OM PROSJEKTET

Det er Oslo by som fyller 400 år, men byen tilhører oss alle.


I 2024 er det 400 år siden Oslo brant. Byen ble flyttet fra de gamle trehusbebyggelsene (Gamle Oslo) og til baksiden av Akershus festning, bedre kjent som Kvadraturen. I 1924 fikk byen også tilbake sitt opprinnelige navn Oslo, noe som betyr at vi i 2024 også kan feire 100 årsjubileet til bynavnet. I tillegg har Oslo utviklet seg enormt de senere årene, og vi har fått innflyttere fra fjern og nær som i dag utgjør en helt ny befolkning i norsk sammenheng.


Men hvem er disse folkene? Hvordan havnet de i Oslo? Hvordan liker de seg her? Hvor kjenner de seg hjemme, og hva ønsker de å fortelle om byen og livene sine?


OSLOVE er et muntlig historie prosjekt som utforsker folk i Oslo sine historier, opplevelser og minner om byen gjennom innsamlingen av 400 intervjuer gjort av og med Oslos befolkning. Samtalene skal formidles gjennom podcast, lydkunst, avis og bok, samtidig som de vil inngå i et nytt audiovisuelt arkiv til glede for Oslos innbyggere i dag og i morgen. På denne måten involveres Oslos befolkning i å produsere kunnskap om seg selv til historien vår, og ny kulturarv skapes. Dette gjør vi gjennom å bruke muntlig historie som metode. Muntlig historie er innsamling, dokumentasjon, arkivering og deling av muntlig kildemateriale fra vår tid. Intervjuet skaper en historisk primærkilde som blir tatt vare på i anerkjente arkiver over lenger tid, med den hensikt å kunne brukes av flere.

Velkommen til Oslo bys samling av muntlig historie!

______________________

I Oslo finnes tusenvis av stemmer, og tusenvis av historier. Det finnes nabolag, restauranter, barnehager, kjøpesentre, religiøse grupper, kunstneriske grupper, lærere, sykepleiere og andre som lever sine store liv i en liten by. Det er disse folka som utgjør Oslo.

BYDELER

Det er 15 bydeler i byen vår: Oslofolk snakker om bydelen sin.

TRO OG LIVSSYN

Religiøs, sekulær, ideologisk eller annet: Oslofolk snakker om det de tror på.

NATUR

Oslo er omringet av natur: Oslofolk snakker om sitt forhold til den.

KUNST OG KULTUR

Oslo har de største, og de minste, scenene i landet: Oslofolk snakker om kunst og kultur.

ARBEID

Oslo er en by med mange ulike jobber: Oslofolk snakker om arbeidet sitt.

HUS OG HJEM

Fra de minste til de største: Oslofolk snakker om hjemmene sine.