Takk til Oslo kommune for 500.000 kroner i støtte, og takk til Sparebankstiftelsen DNB for 2 millioner i støtte!

Vi har bygd en egen nettside til dette prosjektet, se www.osloove.no 

Velkommen til Oslo bys samling av muntlig historie!

______________________

I Oslo finnes tusenvis av stemmer, og tusenvis av historier. Det finnes nabolag, restauranter, barnehager, kjøpesentre, religiøse grupper, kunstneriske grupper, lærere, sykepleiere og andre som lever sine store liv i en liten by. Det er disse folka som utgjør Oslo. 

OM PROSJEKTET

Det er Oslo by som fyller 400 år, men byen tilhører oss alle. 


I 2024 er det 400 år siden Oslo brant. Byen ble flyttet fra de gamle trehusbebyggelsene i Gamle Oslo og til baksiden av Akershus festning, bedre kjent som Kvadraturen. I 1924 fikk byen også tilbake sitt opprinnelige navn Oslo, noe som betyr at vi i 2024 også kan feire 100 årsjubileet til bynavnet. I tillegg har Oslo utviklet seg enormt de senere årene, og vi har fått innflyttere fra fjern og nær som i dag utgjør en helt ny befolkning i norsk sammenheng. 


Men hvem er disse folkene? Hvordan havnet de i Oslo? Hvordan liker de seg her? Hvor kjenner de seg hjemme, og hva ønsker de å fortelle om byen og livene sine?


OSLOVE er et muntlig historie prosjekt som utforsker folk i Oslo sine historier, opplevelser og minner om byen gjennom innsamlingen av 400 intervjuer gjort av og med Oslos befolkning. Samtalene skal formidles gjennom podcast, lydkunst, avis og bok, samtidig som de vil inngå i et nytt audiovisuelt arkiv til glede for Oslos innbyggere i dag og i fremtiden. På denne måten involveres Oslos befolkning i å produsere kunnskap om seg selv til historien vår, og ny kulturarv skapes. Dette gjør vi gjennom å bruke muntlig historie som metode. Muntlig historie er innsamling, dokumentasjon, arkivering og deling av muntlig kildemateriale fra vår tid. Intervjuet skaper en historisk primærkilde som blir tatt vare på i anerkjente arkiver over lenger tid, med den hensikt å kunne brukes av flere. 

FAQ

Hvem kan bli med?

Alle! Om du ønsker å bli intervjuet eller ønsker å intervjue noen er det bare ta kontakt gjennom nettsiden eller sende en mail til cathrine@memoar.no

Hva innebærer det å delta? 

Det innebærer å bli med på kurs for å lære om hvordan du kan gjennomføre et muntlig historie intervju. På dette kurset får du også opplæring i teknisk utstyr og vi legger en plan sammen for hvem og når du skal intervjue. Du lærer alt du trenger å vite om samtykkeskjema, etikk, å skrive sammendrag og hvordan du kan levere intervjuer til oss. Du trenger ikke å logge/transkribere intervjuene. Vi betaler 1000 nok per intervju levert med samtykkeskjemaer og sammendrag når utstyret er levert tilbake. Du kan også melde deg frivillig og ikke få betalt - det hjelper budsjettet vårt veldig! :) 

Hva med utstyr, får jeg låne det hos dere? 

Ja, vi kjøper inn alt som trengs og du får låne det. 

Hva om jeg vil delta, men ikke vil at intervjuet skal brukes i for eksempel en podcast?

Det går helt fint, du bestemmer selv hva intervjuet kan brukes til gjennom samtykkeskjema. Du finner samtykkeskjema nederst på siden. 

Står jeg fritt til å snakke med folk om hva jeg vil i intervjuene?

Ja og nei. Alle intervjuene skal omhandle Oslo på en eller annen måte. Om du ønsker å fokusere på arbeiderhistorie, fritid, marka, sport, tro, religion eller styring er opp til deg. Vi jobber sammen på kurset for å utarbeide gode og åpne spørsmål du kan ta med deg inn i intervjusituasjonen. 

Kan jeg intervjue hvem jeg vil? 

Ja! Og også så mange du vil. 

Når begynner og slutter prosjektet

Vi er i gang og kommer til å samle intervjuer frem til rundt midten av 2024. 

Kan jeg bruke intervjuet jeg har gjort eller vært med på i andre sammenhenger

Ikke nødvendigvis. All bruk av intervjuene bestemmes av samtykkeskjemaene. Men om du har en ide til hvordan du kan formidle intervjuet vil vi veldig gjerne høre om det! Send oss en mail 🙏 

KUNST OG KULTUR

Oslo har de største, og de minste, scenene i landet: Oslofolk snakker om kunst og kultur.

RELIGION OG LIVSSYN

Religiøs, sekulær, ideologisk eller annet: Oslofolk snakker om det de tror på.

NATUR

Oslo er omringet av natur: Oslofolk snakker om sitt forhold til naturen. 

HUS OG HJEM

Fra de minste til de største: Oslofolk snakker om hjemmene sine. 

ARBEID

Oslo er en by med mange ulike jobber: Oslofolk snakker om arbeidet sitt. 

KOLLEKTIV ORGANISERING

Fra abort til 8 timers dagen : Oslofolk snakker om kampene de har kjempet. 

DEMOKRATI OG STYRING

Inndelt i bydeler og organer: Oslofolk snakker om hvordan byen styres