Vår Arena - kultursenteret


Alle har en fortelling å dele og alle har rett til å kjenne sin egen fortid. Gjennom å dele fortellinger fra Bergen Internasjonale kultursenter vil Memoar syneligjøre og bevare stemmer fra de som har delt sin versjon av historien til Bergen internasjonale kultursenter. I samarbeid med kultursenteret og Vestland Innvandrerråd er en liten arbeidsgruppe i gang med å samle historier fra personer som deltok i oppstarten av kultursenteret i 1993 frem til i dag. Korte utdrag frå 4 intervju under:

Innsamling

Workshop med arbeidsgruppen. De har øvd på intervju og bidratt i utarbeiding av spørsmål til intervjuene. Se noen av intervjuene her.

Migrasjonshistorier

Onsdag 24. mai var det åpent seminar om historien til kulturhuset våre prosjekter om migrasjon til Bergen.
Sjå link til Nye stemmerprosjektet her:

Vil dere samle?

Er din organisasjon eller bedrift interessert i å ta vare på historier om oppstart og utvikling? Her finner du pris på våre kurs og kontaktinformasjon: