Brannfolk

Bergen Brannkorps Historielag

brannhistorie

15. desember 2020 starta Bergen Brandkorps Historielag og Memoar opp att innsamlinga av munnleg kjelde-materiale om nyare brannhistorie i Bergen.

innsamling

Formålet er å samle inn munnleg kjeldemateriale til  historielaget, Bymuseet i Bergen og Norsk Folke-minnesamling. Opptaka blir publisert i samlinga Bergensere på memoar.no.

Avtaler

Avtalene legger til rette for at den personlege historia blir til ein anerkjent primærkilde. Intervjua skal dyrke fri forteljing. Samtykke sikrer forteljaren sin opphavsrett og trygg publisering.

BRANNFOLK

Fleire intervju - under utvikling