Tematiske prosjekt

SAMSPILL: Systematisk innsamling, dokumentasjon, arkivering og publisering av munnleg historie foregår som regel i tematiske prosjekt. Temaene engasjerer frivillige. Munnleg historie skaper gode samarbeid mellom folk med personleg erfaring frå prosjektområdet, profesjonelle medarbeidarar og f.eks. forskarar eller teaterregissører som vil bruke historia.

Det store vi, Bergen

MANGFALDSPROSJEKT: Idéen er å synleggjere rikdomen av livs-erfaringar og språk i det moderne Bergen. No er store delar av det frivillige organisasjonslivet med.

Munnleg historie for alle

UTVIKLINGSPROSJEKT 2019-2023: Skape interesse og kompetanse hos museer og historielag og andre frivillige. Gratis kurs og prosjekt.
v/ Sparebankstiftelsen DNB.

FORTELL! FORMIDLING OG KUNST

TEATER, FILM OG FORTELJERKUNST: Fokus på formidling av munnleg historie. Utstilling, forteljerpanel og streaming. Samarbeide med teater forteljerfestivaler og forteljermiljø.