Tematiske prosjekt

Systematisk innsamling, dokumentasjon, arkivering og publisering av munnleg historie foregår som regel i tematiske prosjekt. Slik organisering gjer det mogleg å involvere fleire frivillige og profesjonelle medarbeidarar og å utveksla kompetanse, f.eks. mellom forskarar og personar med personleg erfaring frå prosjektområdet. Memoar samarbeider gjerne med andre om å utvikla nye prosjekt. Her er prosjekta som er aktive no.

"Det store vi"

Mangfaldsprosjekt i Bergen: Idéen er å synleggjere rikdomen av livserfaringar og språk i det moderne bergen. Sjå www.detstorevi.no

"Munnleg historie for alle"

Med støtte frå #sparebankstiftelsenDNB kan Memoar tilby gratis kurs og prosjekt-utvikling til historielag og musé over heile landet - memoar.no/mha

Fortell!

I 2022 tar vi sikte på å starte eit nytt stort prosjekt med fokus på formidling av munnleg historie og munnleg kultur. Sjå meir på www.memoar.no/fortell

Industri
http://migrasjon.memoar.no
http:/tekstlab.memoar.no
Motkultur
Askøy
http://Sjofart.Memoar.no
http://krigsminne.memoar.no