Tematiske prosjekt

Systematisk innsamling, dokumentasjon, arkivering og publisering av munnleg historie foregår som regel i tematiske prosjekt. Slik organisering gjer det mogleg å involvere fleire frivillige og profesjonelle medarbeidarar og å utveksla kompetanse, f.eks. mellom forskarar og personar med personleg erfaring frå prosjektområdet. Memoar samarbeider gjerne med andre om å utvikla nye prosjekt. Her er prosjekta som er aktive no.

Industri
http://migrasjon.memoar.no
http:/tekstlab.memoar.no
Motkultur
Askøy
http://Sjofart.Memoar.no
http://krigsminne.memoar.no