Tematiske intervju

Personleg erfaring, beredskap og samarbeid

SAMSPILL: Temaene engasjerer frivillige og skaper gode samarbeid mellom folk med personleg erfaring.

TEMATISK oversikt

Det store vi, Bergen

Mangfald og nettverksprosjekt

Sjøfart

Sjøfolk forteller

Klima og natur

Fortellinger om klimaendringer

MAt og meg

Hva forteller folk når de tenker på mat? Folkeforskning i Oslo. Modell for gjensidig integrering. Se film og bilder fra utstillinga på biblioteket.

BEREDSKAP Pride 2022

Etter skytinga i Oslo før pride 2022 intervjuet ungdommer i Oslo folk som deltok i solidaritetsmarsjen og støttemarkeringene.

FORTELL! FORMIDLING OG KUNST

Utstilling, forteljerpanel og streaming. Teater, forteljerfestivaler og forteljermiljø. Det store vi-nettverket loser mangfold til scena.

i utvikling A til H