Tematiske intervju

Personleg erfaring, beredskap og samarbeid

SAMSPEL: Tematiske intervjuserair engasjerar frivillige og skapar gode samarbeid mellom folk med personleg erfaring.

TEMATISK oversikt

Det store vi, Bergen

Mangfald og nettverksprosjekt

Sjøfart

Sjøfolk fortel

Klima og natur

Forteljingar om klimaendringar

MAt og meg

Kva fortel folk når dei tenkjer på mat? Folkeforsking i Oslo. Modell for gjensidig integrering. Sjå film og bilde frå utstillinga på biblioteket.

BEREDSKAP Pride 2022

Etter skytinga i Oslo før pride 2022 intervjua ungdomar i Oslo folk som deltok i solidaritetsmarsjen og støttemarkeringane.

FORTELL! FORMIDLING OG KUNST

Utstilling, forteljarpanel og streaming. Teater, forteljarfestivalar og forteljarmiljø. Det store vi-nettverket losar mangfald til scena.

i utvikling A til H