Tematiske prosjekt

SAMSPILL: Systematisk innsamling, dokumentasjon, arkivering og publisering av munnleg historie foregår som regel i tematiske prosjekt. Temaene engasjerer frivillige. Munnleg historie skaper gode samarbeid mellom folk med personleg erfaring frå prosjektområdet.


prosjektoversikt

Det store vi, Bergen

Mangfald og samarbeidsprosjekt

Sjøfart

Sjøfolk forteller

Klima og natur

Fortellinger om klimaendringer

MAt og meg

Hva forteller folk når de tenker på mat? Folkeforskning i Oslo. Modell for gjensidig integrering.

Munnleg historie for alle

Skape interesse og kompetanse hos museer og historielag og andre frivillige. Gratis kurs. v/ Sparebankstiftelsen DNB.

FORTELL! FORMIDLING OG KUNST

Utstilling, forteljerpanel og streaming. Samarbeide med teater forteljerfestivaler og forteljermiljø.