Mjøsaksjonen

MJØSAKSJONEN - HUSKER DU?

Alger, kloakk, fosfatfrie vaskemidler, forskere, dumping av søppel, renseanlegg. Det var Norges første miljøaksjon! Nå skal minnene og den muntlige historia fra 1970- og 1980-tallet samles og bevares for ettertida.

Kom og del minner - og lær samtidig om å samle inn minner med videokamera, for bevaring og eventuell deling på internett.

Alle har ei forteljing å dele!

Les mer

https://docs.google.com/a/memoar.no/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVtb2FyLm5vfG1lbW9hcnxneDo1YTJmZGE0OGI4ZDk3MjQy