personvern

Memoar arbeider med ei personvernerklæring som tydeleggjer kva for personopplysningar vi samlar, korleis vi handsamar dei og kva vi brukar dei til. Vår og haust 2023 arbeider vi ved to utkast: 

Personvernerklæring - utkast 1:


Personvernerklæring - utkast 2: