Publiserte intervjuopptak frå Bergen


"bgo" er arkivnøkkelen for lokalhistoirske intervjuopptak i Bergen - og www.memoar.no/bgo er forankringsadressa for publsierte intervjuopptak. 

Søk på heile eller deler av namn i søkefeltet oppe til høgre. 

Filnamn for opptaka frå Bergen er normalt: www.memoar.no/bgo/fornamn-etternamn

I filnamn brukar vi normalt ikkje æ,  ø, eller å, men skriv om til ae eller e, oe eller o, aa eller a.