Munnleg verftshistorie

Verftshistorie: 

Dette er ei prosjektside for Memoars bidrag til eit fellesprosjekt med fire musé i Sjøfartsnettverket Prosjektet starta i mars 2023 og er planlagt ferdig hausten 2025. Dette blir publiseringssida for kvalitative  intervju med primærkjelder frå eit knippe norske verft, analysearbeid, utvikling av den endelege artikkelteksten og litteraturliste. 

Kontaktpersonar i Memoar er  Sebastian K. Kaasa  og Bjørn Enes 

Samarbeidsprosjektet «Nye perspektiv på norsk verftshistorie» er initiert av Museum Vest, og har som overordnet mål å utforske norsk verftshistorie fra forskjellige tilnærminger i et bredt samfunnsmessig og kulturhistorisk perspektiv. 

Fokus er beskrevet slik: 

“Museum Vest, i samarbeid med Sjøfartsnettverket og nettverk for fiskerihistorie og kystkultur, har tatt initiativ til et forsknings- og dokumentasjonsprosjekt med fokus på norsk verftshistorie. Norge har en lang og allsidig historie når det gjelder verft, fra vikingskip og jekt via storslåtte klipperseilskip på 1800-tallet til dagens spesialskip og hjørnesteinsbedrifter. Slik vi ser det er «verft» imidlertid et tema som er forholdsvis smalt behandlet i forskningslitteraturen. Det er derfor rom for nye måter å utforske tematikken på ut fra et bredt kulturhistorisk og samfunnsmessig perspektiv og som åpner for lokale, regionale, transnasjonale og nasjonale tilnærminger. Målet er å få på plass et bredt fagmiljø for prosjektet i form av museer, universitet og høyskoler, og at prosjektet er godt forankret i sjøfartsnettverket og nettverk for fiskerihistorie og kystkultur.” 

Prosjektet har som mål å publisere en antologi med nye perspektiver og ny kunnskap om norsk verftshistorie. Partnere i prosjektet er Museum Vest/Bergens Sjøfartsmuseum (leadpartner), Aust-Agder Muséum og Arkiv, Østfoldmuseene og Norsk Maritimt Museum (Sjøfartsmuseet i Oslo). I tillegg er Memoar - norsk organisasjon for muntlig historie, invitert med, representert ved historiker Sebastian Kaasa og grunnlegger/tidlegere daglig leder av Memoar, Bjørn Enes. 

Vårt bidrag i prosjektet skal være ei dokumentert og publiseringsbar samling av muntlige primærkildeintervju i form av video- eller lydfiler, og en fagfellevurdert artikkel basert på den.