Trygve Horgen

Publiseringsdato: 23.nov.2019 06:59:56

Trygve Horgen har gjennom livet vært arbeider og tillitsmann i skipsindustrien i Bergen. Han forteller med innsikt om teknikk og produksjon. Med et våkent blikk har han holdt øynene på industriens utvikling, både i politiske og økonomiske sammenhenger, lokalt og globalt, og han deler sine tanker om disse med stort engasjement. Det skorter heller ikke på treffende anekdoter og filosofiske smuler. 

Intervju: Bjørn Enes/ Logg: Jonas S. Rudjord

Stikkord om  innhaldet i intervjuet:

(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 

Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa: 

https://vimeo.com/358595357#t=35m40s)

Stubb: Om klinking