Intervju

Samlingar med munnleg historie-intervju

Vi jobber med denne siden 7. november 2022

sjøfolk

Sjå alle intervjuene om sjøfart

MØT Bergensarar

Intervju frå Bergen

Klimaforteljingar

Menneske ser endringar

MAT OG MEG

Fortellinger om mat

Korona

Intervju om pandemien