Industri / Raufoss

bedriftsskolen og raufoss ammunisjonsfabrikker

Bedriftsskolen til Raufoss ammunisjonsfabrikker sikra fagbrevet og en god jobb i fabrikken. I denne intervjuserien forteller verktøymakere, ingeniører og elektrikere om arbeidplassen sin. Vi hører blant anna om yrkesvalg, overgang til data-alderen, jobben som formann og jobbing i utlandet. Alle fortellerene har sin egen versjon fra arbeidslivet i industrien på Raufoss. 

Kruttsterk verdenshistorie og framtidas teknologi: I dag er det over 3000 arbeidsplasser knytta til industrien på Raufoss. Frivillige i fabrikkmiljøet på Raufoss og Historisk senter inne i fabrikken, har lagt ned  et stort arbeide for ta vare på historia. Raufoss Industrihistoriske samlinger AS eier gjenstander og arkiv. På Raufoss har vi en rik tradisjon av humoristiske fortellinger og anekdoter om livet i industrien. Alle har ei fortelling å dele – og at alle skal ha rett til å gi sin versjon videre til framtidige generasjoner. 

Fortellingen om Raufoss startet med norsk/svensk storpolitikk mot unionsoppløsninga. Under første verdenskrig var Norge en nøytral stat, samtidig som utviklingen eksploderte på Raufoss. Ammunisjonsfabrikken fikk granatpressverk, stangpresse og valseverk. Tyskerene tok over produksjonen i krigsåra. Etter andre verdenskrig var den norske forsvarsindustrien preget av den kalde krigen. 

Produksjonen på Raufoss ble modernisert. I dag eier den norske stat 50% av aksjene i forsvarskonsernet NAMMO AS. Den norske eierandelen forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Konsernet har 2.200 arbeidsplasser, med 750 ansatte på Raufoss. Nammos kjernevirksomhet er produksjon av ammunisjon, rakettmotorer, romfartsprodukter, og leveranse av tjenester på demilitarisering.


MEMOAR-industrisøknad.pdf
industrimuseum på raufoss-2019.pdf

Andre Memoarsider om industrihistorie:

Sjå også: