Odd Sivesindtajet

Odd Sivesindtajet blei innstilt som fyrste reserve då han søkte Bedriftsskolen på Raufoss. Han fekk likevel bli med til opptaksprøve på "Teklnologien" i Oslo (Statens teknologisk institutt). Der kom han ut som ein av dei som fekk plass. 

Han gjekk som verktøymaker. Han fortel om teknisk teikning og ei rekke teknikkar i faget så som meisling, smiing, arbeid med pennhammer, dreiing og ulike ståltyper, arbeid med delar til Ariadne-raketten og til F-16 jagarfly.   Samhald er eit stikkord for korleis han skildrar miljøet, både i Bedriftsskulen og i fabrikken elles. 

I førtiårsalderen gjekk han over til arbeid i skuleverket. Hn var mellom anna med å bygge opp linja for industri og teknologifag ved Gjøvik vidaregåande skole (TAF) 

I 2020 var han ein av dei aktive pensjonistane på Raufoss.

Tid og Stikkord om innhaldet

1. 10

Jobba som lærer på Gjøvik videregående.

3. 00

Pensjonert lærer fra 1988-2013. Gikk realskolen på Raufoss.

4. 10

Sendte søknad til bedriftskolen. Stod som nr. 1 som reserve. fikk være med til "teknologien". En standard, alle skulle være med

5. 10

Faren var blikkenslager

05. 40

Opptaksprøve. Øvelser tekniske ferdigheter. Tegning var viktig.

07. 30

Styremøte, var 1. reserve. Hadde to søskenbarn på verktøyfabrikken som gikk god for han.

08. 40

Ikke HMS. Men disiplin ved å være varsom og oppførte deg bra.

09. 30

Laget deler til fabrikken.

10. 00

Første dagen. En av elevene stilte i dress og små lave sko. Holdt på å fryse av seg beina. Stor opplevelse å gå inn fabrikkporten.

11. 40

Hadde tanker om å reise til sjøs. Men når du kom inn var det sikra en jobb. Du måtte bruke muligheten.

13. 00

Teknisk tegning interessant. Ivar Brekke fantastisk lærer. Var plukket inn fra vaktøyfabrikken. Evnen til å se 3D var viktig.

17. 30

Veltemetode for å få fram en bit.

20. 50

Noen elever ga seg fordi det ikke passet. Ut i fabrikken, men han i militæret. Da han kom tilbake var det spesialiserte fagprøven. Men ble den siste som tok fagprøve som verktøymaker.

14. 20

Overgang i 1970 Verktøymaker-faget eksister fortsatt.

17. 13

Kjente over halve klassa fordi de hadde gått sammen på realskolen. Samholdet i klassa var enormt.

28. 17

Ikke mobbing innad i gruppa, men de eldre satte de yngre på plass. Hadde kroppsøving sammen i gymsalen på Brobakken.

29. 35

Var priveligerte. Hadde lønn fra dag en.

31. 07

Fikk utdelt ei fil først. Begynte med en kloss. Skulle meisle ut.

34. 00

Å bearbeide 8-tallet. Metallet starter å flyte når du banker med penn-hammer. En smijobb.

37. 00

Forklarer konvensjonell dreibenk.

41. 20

Ulike ståltyper, lodding, sjerping, hardmetall.


Tid og Stikkord om innhaldet

45. 20

Hastigheter og matinger

46. 30

Kjente mange ute i verkstedene. Var i miljøet når du var i opplæring.

48.20

Ble utvalgt til en maskin å jobbe i.

51. 00

Fres. Om produksjon til Ariane-raketten. Hadde bitene montert i fresemaskin i 3 måneder. Tidlig på 1980-tallet.

54. 00

Flyttet inn i nye verktøyfabrikken.

55. 00

Om fagprøve til spikerverket. Forklarer fres.

58. 45

Om at skiva kunne smelle, arbeidet blir ødelagt.

01. 01

Laga verktøy til jordan tannbørsten

01. 02

Erosjon, brenne i metallet.

01. 05

Maskinene kom fra Tyskland, Sverige, Tsjekkia, fra Europa. Mye nytt utstyr i den tida.

1. 06:15

Deler til F16-flyet. Revolusjonerte styrte benken. Var skeptiske. CNS og styring. Var lite involvert fra ledelsen. Ingen fagarbeider meldte seg på. Etterhvert kunne de programme sin egen maskin.

1. 11:30

Over i skoleverket. Måtte kurses.

01. 15:50

Fagbrevet. En stor dag. Bevertning. Prominente gjester.

1. 17:50

Gamle maskinene fra fabrikken til opplærings-maskiner for

bedrifiskolen og videregående. Lærerene kom fra bedriftskolen.

1. 19:20.

Hvorfor lærer i 40-årsalderen? Likte ungdom. Var med på overgang til data på 1990-tallet.

01. 23:00

Gjøvik videregående skole lagt ned i 1997 og klassene flyttet til Raufoss videregående.

01. 26:00

Var med og startet TAF Praktiske almene fag. Etter ide fra Bergen. Nå kom jentene på banen. Disse elevene så mye muligheten i de styrte bordene

1. 32:00

Opplæringskontoret. 10-12 elever hvert år. Veldig flinke og motiverte.

1. 36:40

Spennende å skje hva som skjedde i fabrikken.

1. 37:20

Mange giftet seg i løpet av bedriftskolen, i 20-års alderen. Bygde seg hus. Hadde sikker jobb i vente. Fikk lån fra fabrikken

01.40.00

Om familie og barn. Ble pensjonist 65 år. Aktiv på fritida.