Di livshistorie er eit viktig dokument- både for di eiga etterslekt og for storsamfunnet. Delte forteljingar og erfaringar frå levd liv er kulturarv.  Del di historie! Du kan melde deg som forteljar i eit minneprosjekt, eller sjølv finanseiere eit profesjonelt intervju - eller starte arbeid med ditt eige memoar.

Meld deg som forteljar:

I Oslo, Bergen og ei rekke andre kommunar pågår innsamlingar av munnleg historie. Frivillige og profesjonelle minnesamlarar gjennomfører intervjuseriar - oftast i regi av eit historielag eller eit museum. 

www.Osloove.no

Memoar Oslo skal gjere 400 intervju i 20 bydelar i 2023 og 2024

Utvandrarjubiléet

Til neste år (2025) skal Noreg markere 200 år med inn- og utvandring  

Finn prosjekt

I mange kommunar trengs det frivillige. Finn kontaktinfo på kartet eller skriv.

profesjonelt intervju

Profesjonelle minnesamlarar kan intervjue deg eller andre du meiner bør intervjuast.  

Lag ditt eige Memoar 

Bli med på kurs for personar som vil fortelje sitt memoar - i munnleg eller skriftleg form

Bli minnesamlar i Memoar:

Det trengs nye minnesamlarar, både frivillige og profesjonelle. Bli med på laget!

Enkelperson: kr. 350/år

Organisasjon: 500/år

Kurs - Konferanse - Webinar Infrastruktur for minnesamling 

Bli med å bygge opp munnleg historie som fag og kultursjanger