medlem

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie

Medlemmer

Alle som støttar visjonen om å ta vare på og dela munnlege forteljingar om levd liv, er velkomne i Memoar. Vi tek imot medlemmer frå heile landet. Du får kurs og konferansar til redusert pris eller gratis. Du kan bidra som forteljar, intervjuar, formidlar og loggar av intervjua. Saman løftar vi enkeltpersonar sine erfaringar til anerkjente kjelder!

støtt oss

Memoar jobber i no med å etablere Senter for munnleg historie. Gjennom prosjekta Munnleg historie for alle, klimaprosjekt og mangfoldsarbeidet sprer vi kompetanse. Vi ønsker at alle som vi samarbeider med, musé, historielag og andre foreningar melder seg inn, for å støtte visjonen om eit nasjonalt senter. Saman løfter vi munnleg historie (oral history) som fagfelt i Noreg.

Fortell oss om intervjuET

VÅRT INTERVJU: Vi vet at mange har opptak av intervju hjemme og på jobben. Kanskje pratet du med bestefar, den lokale jordmora eller naboen som hadde opplevd noe som måtte fortelles om. Historielag over hele landet har samlinger med muntlige kilder på lydkassetter og video. Memoar jobber for registrering, deling og arkivering av lokale intervju. Sammen løfter vi enkeltpersoner sin historie til en anerkjente kilde. Ta kontakt og fortell om deres samling!

Salsvillkår for medlemsskapet

Som medlem betaler du for 1 år av gangen. Medlemskapet gjelder for innverande år. Memoar sender ut ny innbetaling med nyhetsbrev i desember kvar år. Lurer du på noko ta kontakt med post@memoar.no. Du kan når som helst avslutte medemsskapet ditt ved å kontakte oss, og du har 14 dagers angrerett etter påmelding.