studio

Folkeverkstad for munnleg historie i Bergen 

Studio i Lodin Lepps gate er eit enkelt studio som er sett opp for å gjennomføre munnleg historie intervju. Det eignar seg for ein-til-ein intervju eller intervju med maksimum to på kvar side av kamera. 

Du treng eit kort kurs i bruk av studio. Memoar har også tilbod om grundigare kurs for deg som vil engasjere deg meir i denne forma for lokalhistorisk arbeid.  Ta kontakt gjennom skjemaet nedanfor!