Berekraftshistorier 2021

Ella (f. 1916), Hilde (f. 1970) og Efraim (f. 1975) fortel om møter med fattigdom.

Bjørn (f. 1951), Einar Kristian (f. 1928) og Per Atle (f. 1937) har møtt innovasjon og endring gjennom livet.

Synnøve (f. 1935), Chiku (f. 1958) og Nichola (f. 1995) deler erfaring som handlar om ulikskap.

Efraim (f. 1975), Gunda (f. 1965), Nichola (f. 1995) og Ingrid Marie (f. 1936) fortel om diplomati og institusjonsmøter.

Ella (f. 1916), Anna Jorunn og Bjørg (f. 1952) snakkar om gutar og jenter og skilnader.

Synnøve (f. 1943), Olav (f. 1939), og Ella (f. 1916) fortel om sjukdom og helse.

Edmund (1946), Ella (f. 1916) og Olav (f. 1939) skildrar utdanning og skuleliv.

Olav (f. 1939), Margit (f. 1931) og Bjørg (f. 1952) har opplevd store endringar i arbeidslivet.

Bærekraftshistorier — er et samarbeid mellom Fremtenkt, Memoar og Siste kapittel.

I Bærekraftshistorier løfter vi frem enkeltmenneskers fortellinger og erfaringer for å belyse FNs 17 bærekraftsmål. I et utvalgt filmer hentet fra Memoar sitt rike arkiv av muntlig historie, forteller folk i alle aldre om livene sine. Vi møter Ella Rafto som forteller om oppveksten på Møhlenpris på 1920- tallet, Einar Kristian Gjessing som forteller om hvor viktig utviklingen av ny teknologi har vært for hans arbeid som brannsjef i Bergen, og mange andre.

Bærekraftshistorier viser at bærekraftsmålene har vært og er levende tilstede i livene og omgivelsene våre — de er knyttet til våre historier.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, Bergen sanitetsforening, Sparebanken Vest, Bergen kommune og Sparebankstiftelsen DNB.

Fire filmer ble publisert som adventskalender av Siste kapittel i desember 2020. Ytterligere filmer ble publisert som kalender i 2021. Sjå her.

Festivalen "Siste kapittel" er eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Bergen kommune,  Bergen nasjonale Opera og ei rad andre samarbeidspartnarar, der iblant også Memoar og den sosiale entreprenøren Fremtenkt.no.  Sjølve festivalen skulle gått av stabelen i juni 2020, men vart utsett til juni 2021. I mellomtida skjer det mykje digitalt - mellom anna delprosjektet Historiebanken som involverar Memoar og Fremtenkt.