Klima og natur

Samleside for klimaprosjektene til Memoar

Internasjonalt

Fortellingene vi samler inn om klima og natur kjenner ingen landegrenser. Sammen med medlemmer i  Oral history society over hele verden samler vi nå inn muntlig historie om klimaendringene på jordkloden vår. Prosjektet bidrar til økt fokus rundt følgene av synlige og følbare endringer. Fortellingene har et felles kart. 

Det grønne skiftet i Memoar skal skape intervjuprosjekt om natur, klimaendringer og miljøtrusler. Les mer om klima

 Vi vet mye om hva som skjer når isbreene smelter og regnskogen brennes ned, men hva er det som skjer i lokalsamfunnene våre når miljøet rundt oss ikke lenger er til å kjenne igjen? Vi vil snakke med folk om hvordan de opplever at de med elbil slipper bomavgift, mens de som bare har råd til fossil bil betaler for infrastrukturen. Vi trenger mer informasjon om hvordan vi endrer bruken av naturen når tregrensa kryper inn på fritidsboligen og stiene i skogen gror igjen. Tematikken for intervju om klima og miljø vokser sammen med endringene rundt oss. Folk over hele verden deler nå erfaringer til det beste for framtida. Memoar - Norsk organisasjon for munnleg historie - deltar i dette internasjonale prosjektet. 

Spørsmål vi stiller oss i denne sammenhengen er hvilken rolle vi som muntlig historikere kan spille? Kan vi spille en rolle i å minske de verste effektene av miljø- og klimaendringen, eller kan vi hjelpe de som blir påvirket med å adaptere til endringen som kommer? Eller skal vår rolle være å simpelthen fange opp og dele historiene som kommer frem fra en verden som forsvinner?

Klima og natur rundt oslofjorden 2022. se intervjuene under. 

Klimafortellinger

Hvilken rolle kan vi som muntlig historikere kan spille i klimakampen? Generasjoner av mennesker ser endringer. Hvilke erfaringer og observasjoner har de gjort? Hvordan påvirker endringene lokalbefolkningens liv? Hvordan snakker vi om det, hvordan forholder vi oss til det og hvordan påvirker det hverdagen vår? 

Ytre Hvaler

I Oslofjorden har endringene i klima og miljø gitt en fjord som lokalbefolkningen nesten ikke kjenner igjen. Innsamlingen av muntlig historie fra folk i  Ytre Hvaler er et samarbeide med Oral History Society, Miljøstiftelsen elv og hav, Visit Fredrikstad Hvaler og Punktvannsaksjonen. UNESCO har finansiert denne viktige innsamlingen.

Folkeforskning

Memoar er med i oppstarten av prosjektet Folkeforskning og bærekraftsmål i regi av Forskningsrådet. Medlemmene i nettverket kommer fra NIVA og Sintef, universitetene, Statistisk sentralbyrå,- og Memoar fra det frivillige kulturvernet. Intervjuene fra Memoar brukes for å dokumentere klima- og miljøendringene. Utstillinger, podcaster eller filmsnutter lager vi i  fellesskap. 

Kurs og seminar

Muntlig historie som folkeforskning handler om å slippe til og trene opp folk for å produsere kunnskap. Memoar etablerer prosjektgrupper og holder kurs. Prosjektgruppa finner folka som skal fortelle og gjennomfører intervju og filming. Memoar følger tett opp i arkivfasen med logging, artikler, publisering og formidling.