Espen Hansen

Samtale med hobbyfisker Espen (f. 1970) om fritidsfiske i Oslofjorden og hvordan hobbyen har blitt påvirket av endringene Oslofjorden har sett de siste 30 (ca.) årene. Espen snakker mye om mulig bedre forvaltning av fjorden, og sammenligner med Sverige. Han er opptatt av sel og skarv spesielt, og snakker mot slutten litt om hvordan besteforeldrene forholdt seg til sjøen, hvordan de som små barn fikk servert kokte torskeøyne som snacks og om bilkjøring på isen.


LOGG:

00:50 barndom på sjøen i Skjebergkilen og Mosseområdet, fisking

01:54 større spekter av arter før, for eksempel hai

03:10 Mer skarv langs kysten enn før

04:00 forslag til endringer? Forvaltning, mer som i Sverige?

06:30 mye sel, selpest

08:00 kommer kongekrabba?

08:36 kjedeligere å dra på fjorden

09:14 «simper» = små hvitting

10:21 hvem har ansvar for fjorden?

10:43 totalforbud på bunnstoff med bly for småbåter

11:29 redusert fiskebestand siden 1990-tallet

12:06 avrenninger fra jordbruket, ødelegger fjorden

12:28 trålere

13:41 mer vind nå enn før

14:42 mindre på sjøen, mer i ferskvann

15:48 totalforbud på fisking av torsk

17:47 forvalte sjøørreten bedre

18:28 bøter for utslipp fra jordbruk

18:45 måker skal ikke være i byen, skarven skal ikke være ved sjøen

20:07 bedre tid i gamle dager, ikke like travelt i dag, særlig ikke på sjøen

20:43 bedre utnyttelse av ressurser, brukte hele fisken, kokte torskeøyer til sukkertøy

21:10 bedre utnyttelse av ressursene

21:28 mer is på sjøen i gamle dager, kunne kjøre bil på isen fra Skjeberg til Hvaler

21:53 isfiske var i større grad mulig før da det var mer is