Lokalhistoriske prosjektUtviklinga:

Memoar starta opp i Bergen i 2015, men utvikla seg raskt til ein organisasjon med samarbeidsparntarar og lokale prosjekt over heile landet. Me vil gjerne ha kontakt med nye samarbeidspartnarar - både forteljarar, intervjuarar og personar som kan vera med på dokumentasjonsarbeid og redigering.

I perioden 2019 - 2022 har me ressursar frå #SparebankstiftelsenDNB til å hjelpe med kurs, trening og oppstart av lokale prosjekt så å seie utan kostnad for historielag og andre frivillige kulturvernar over heile landet. Lokale prosjekt er ofte samarbeid mellom musé, bibliotek eller arkiv og frivillige.

Lag, foreingar, institusjonar og bedrifter som deler vårt engasjement for å ta vare på mnunnlege versjonar av forteljinga om vår tid. Så sant me finn samarbeidspartnarar og / eller eldsjeler, er me gjerne med på å starta opp lokalhistoriske intervjuinnsamlingar.

Kartet viser nokre av dei som alt er i gang.

Koronaens tid

Vi har lært masse om å arbeide på nye måtar under pandemien. Det finst alternativ til å reise, og til å møtast i same rom. Vi har blitt flinke til å bruke digitale altrnativ, og arbeidet kjem til å bli annleis enn før også etter at pandemien er blitt eit minne.

Men digitale verktøy kan aldri erstatte møtet mellom menneske. Så reisinga kjem til å halde fram: Vi kjem, når noikon har bruk for oss!