Lokalhistoriske prosjekt


I HEILE NOREG: Memoar samarbeider med minnesamlarar i heile landet, frå frivillige og historielag til musè, arkiv og bibliotek. Gjennom ei rekke intervjuprosjekt har vi vakse til ein landsdekkande organisasjon. Dei store nasjonale prosjekta Krafttak for munnleg historie (2018) og Munnleg historie for alle (2019-2023) har skapt ei samling med hundrevis av intervju. Arkivet veks raskt og vi jobbar nå med å etablere ei nasjonal løysing for å lagre munnleg historie på linje med anna arkivmateriale.