Varanger

Memoar besøkte Varanger i 2018, der vi hadde eit seminar og ein praktisk arbeidsdag med munnleg historie. Sjå meir om akkurat det på prosjektsida Krafttak.Memoar.no/Varanger.

Saman med historielag og musé og alle andre interesserte i Varanger, ynskjer Memoar å støtta opp under arbeidet for å samla inn, dokumentera, arkivera og formidla munnleg kjeldemateriale om historia i det folk minnast i Varanger. Norsk etnologisk gransking og Folkeminnesamlinga var også viktige samarbeidspartnarar her.

Fleire intervju kjem.

Fyrste september 2018 dokumenterte vi Vuonnamárkanat-marknaden som var i Varangerbotn. Line Esborg observerer dablo-speling.

Bli med på dugnaden:

Memoar vil gjerne ha kontakt med enkeltpersonar, historielag, kulturminneforeningar, musé og andre som delar interessa for å ta vare på munnleg historie og forteljartradisjonane i Varanger.

Send gjerne ein epost til post@memoar.no !