Kvalfangst

Memoar, Utvandrermuseets Venner, foreninga "Øyas Venner" og Norsk Utvandrermuseum starta opp eit delprosjekt av "Munnleg historie for alle" (www.munnleghistorie.no) med kurs for frivillige og profesjonelle minnesamlarar laurdag 21. sept. 2019. Fredag 20/9 og søndag 22/9 blei det gjort intervjuopptak med tidlegare kvalfangarar .

No ynskjer Memoar å vidareutvikla delprosjektet i Innlandet saman med andre frivillige organisasjonar, ABM-institusjonnar (arkiv, bibliotek og musé) og skular. Derfor var alle interesserte velkomne til dette kurset - også interesserte utan tilknytting til Utvandrarmuseet eller kvalfangsten.

Vellukka kurs på Norsk Utvandrermuseum

Om intervuserien "Hvalfangerne forteller"

Av Ola Aas

Norsk hvalfangst i sørishavet ble avsluttet på midten av 1960 tallet. Det mange ikke er klar over at det er veldig mange gutter/menn fra Innlandet som har vært ute på hvalfangst i en eller flere sesonger.

Vi skal heller ikke glemme enkene etter tidligere hvalfangerne. Disse kan bidra med å fortelle historier sett fra deres eget standpunkt i tillegg også gjenfortelle mannens opplevelser.

Hvalfangerne i innlandet har en organisasjon «Øyas venner», hvor mange av dem er medlemmer. «Øyas venner» møtes til stadighet og er et godt grunnlag for å komme kontakt med mange av hvalfangerne som fortsatt lever. Utfordringen er å komme i kontakt med de som ikke er organisert.

Intervjuene må gjennomføres i møteplasser som på utvandrermuseet, bibliotek og noen ganger også hjemme hos den det gjelder.

Vi skal heller ikke glemme at tilgang til brev, bilder, avisutklipp og andre aktuelle ting må tas inn som en del av prosjektet og bli tatt vare på.

Markedsføring av prosjektet er derfor viktig, i tillegg ønsker vi å engasjere historielagene inn i dette arbeidet gjennom å gi disse tilbud om kurs i intervjuarbeid. Samt holde informasjonsmøter om prosjektet ute hos historielagene i tillegg til andre aktuelle samarbeidspartnere.

Les mer i prosjektplanen - Les mer om opptakene 20 og 22/9

Les meir om kvalfangstema under www.memoar.no/kvalfangst