Porsanger og Aust-Finnmark

Om denne sida: Så snart Memoar har etablert samarbeid med eit historielag, annan frivillig organisasjon og/eller eit museum, bibliotek eller lokalt arkiv, brukar vi å opprette ei prosjektside som denne. Sida går gjennom ulike utviklingstrinn - fyrst er ho ein kursiinvitasjon, så kjem presentasjonar og anna kursmateriell. Neste fase handlar gjerne om etterarbeidet på intervjuopptak gjort under kurset.

Etter kvart kjem ferdige intervju på plass. Då endrar sida seg til å bli meir ei formidlingsside for ferdig innsamla munnleg historie, og “opplæringsstofttet” flyttar lengre nedover.

Det at denne standardteksten framleis står her øverst å sida, betyr av dette prosjektet ennå er i ein tidleg fase.

Ta gjerne kontakt med Memoar dersom du kan tenkje deg å bli med i det vidare arbeidet!


Her er ressursar som høyrer til samarbeidsprosjektet. Vil du vere med på å bidra, ta kontakt med oss på post@memoar.no

Introduksjonskurs-Billefjord-28jan2020
https://docs.google.com/a/memoar.no/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVtb2FyLm5vfG1lbW9hcnxneDo4YWFiZmU1ZTY0MDk3MmE