Østfold

Samarbeidet mellom Memoar, Østfoldmuseene og historielag i Østfold, starta med eit arbeidsmøte og ei opptaksøkt med primærkjelder frå Borregårdsamfunnet hausten 2017.

Hausten 2020 er tanken å fylgja opp med nye arrangement. Etter kvart som planane tek form vil dei bli publiserte her.