Borregaardsamfunnet

Samarbeidet mellom Memoar og Østfoldmuseene tok til med eit kurs og ein intervjuserie hausten 2017. I alt 8 intervjuopptak blei gjort i løpet av ein einaste dag. Det vidare samarbeidet vil handla om å dokumentera dei opptaka som blei gjort, for så å avklare med forteljararane om dei kan publiserast i samband med Memoar og ulike musé sitt arbeid for å samle munnleg industridokumentasjon.

Det vil i så fall skje på denne nettsida og ei av Østfoldmuseene sine nettsider.

Vi oppmodar frivillige som kan tenkje seg å bli med på dokumentasjonsarbeidet til å ta kontakt med post@memoar.no.