Per Ove Haddal

Ida-Serine intervjuet Per Ove (f. 1967) om hans forhold til Oslofjorden. Per Ove har vært på sjøen helt siden han var veldig liten, først på Vestlandet, men senere ved og på Oslofjorden. Han har seilt masse seilbåt og mye regatta. Per Ove syns klimaendringene er skremmende, særlig på vegne av fattigere deler av verden. Han mener at vi i rikere land har et ansvar vi må ta på alvor. Per Ove er forsiktig optimist med tanke på fremtiden, selv om han tror at veldig mange mennesker kommer til å bli berørt på en eller annen måte.


LOGG:

00:17 start

00:44 barndommen og hvordan forholdet til sjøen startet

01:32 fikk dra på sjøen alene veldig tidlig

02:28 forholdet til Oslofjorden startet på 80-tallet

02:50 bodde på Nesodden og hadde båt der, fiske torsk

03:54 seilbåt og regattaer

04:30 mindre fisk - forbinder ikke lenger Oslofjorden med å dra ut å fiske

06:00 veldig trist at det ikke er mer fisk, det høres ut som noe som kan gjøres noe med

06:50 strengere regulering av utslipp i sjøen

07:24 klimaendringene er skremmende, særlig for andre deler av verden

08:40

09:24 tror vi må endre hverdagen vår, redusere energibruken

10:10 vi i rike land har et ansvar

11:11 kamp om ressursene kan føre til konflikter og mye trøbbel

11:40 stort sett enighet om problemet

12:15 lett å bli litt maktesløs

13:17 endringer i eget liv - påvirket av resten av husstanden

13:30 spiser mindre rødt kjøtt, mer vegetarmat

16:00 dyrere å velge klimavennlig

17:22 hvalross i Oslofjorden, sel

18:30 klimadebattens utvikling

19:19 tidligere med naturvern - så mer klima - vanskelige motsetninger

21:10 støtter gode tiltak, men er ikke villig til å ta de negative konsekvensene av dem

21:40 internasjonale avtaler for å stoppe den negative utviklingen

22:35 regler knyttet til utslipp både på sjø og land

23:00 regler eller lover som burde vært innført

24:40 tror mange kommer til å bli berørt av klimaendringene

25:40 velger å være forsiktig optimist

26:25 nært forhold til sjøen når du seiler regatta, føler at sjøen er ren

27:30 sjøen betyr en del, oppsøker sjøen og tilbringer mye tid på/ved sjøen