Erik Veland Gjeldnes

Eirik snakker om hvordan han i barndommen startet i speideren for å være ute i naturen og lære nyttig egenskaper for å leve i naturen. Han har alltid vært opptatt av havet og snakker om opplevelsene av endringer i Oslofjorden fra barndommen til nå. Motivasjonen til å bidra til at unge kan oppleve det å være på havet motiverte Eirik og sjøspeiderene til å kjøpe seilskuta Valentine hvor han nå er skipper. Han forteller om å reise på miljøtokt hvor de formidler til publikum om problemstillinger og løsninger for fjorden. I sitt eget liv har Eirik gått til innkjøp av elbil og er opptatt av at ikke søppel havner på avveie. Erik er også engasjert i politikken og mener at ansvaret for de store avgjørelsene må ligge hos politikerne.LOGG:

00.00.47 Barndommen, hytte på Saltnes, bading, båtkjøring, glad i å bade

00.00.13 Ble speider tidlig

00.01.36 Sjø ekstra ble ekstra interessant i 8 klasse, startet i speideren, regatta

00.02.50 Seilas, trebåtinterrese

00.03.27 Ser at ting går nedover, finner ikke blåskjell, havet er ikke der det bør være

00.03.55 Svømt mye under vann finner mindre liv, mer slam på ting, opplever bekymring

00.05.00 Problemer og tiltak

00.05.30 Hans generasjon og generasjonene etter

00.05.48 Torskebestanden så og si borte

00.05.55 Reketråling

00.07.11 Ansvaret ligger hos myndighetene

00.07.20 Avrenning fra land

00.08.11 Påvirkninger i hans liv

00.08.50 Neste generasjoner bør også kunne oppleve og høste av et friskt hav

00.09.30 Havet er et uutforsket område

00.09.57 Valentine, styreleder i foreningen Valentine og skipper om bord

00.10.18 Sommertokt med ungdom

00.11.16 Miljøtokt med Valentine

00.12.41 Taskekrabbe fast i en slalomski

00.13.52 Formidling til barn legger press på foreldrene

00.14.20 Har vi pushet økosystemet for langt?

00.14.57 Hvordan mottar publikum budskapet?

00.15.59 Livet ombord

00.16.43 Skuta Valentine som prosjekt for sjøspeiderne og Valentines historie

00.20.00 Livet som speider

00.21.50 Setter mer pris på nære opplevesler etter coronapandemien

00.23.16 Snakker om naturendringer i speidertroppen, strandrydder

00.23.46 Ikke skremme, men bevistgjøre

00.24.20 Oslofjorden ikke i sin beste tilstand

00.24.38 Forskitig med hva de bruker om bord og hvordan de håndtrerer avfallet

00.25.00 Ting er ikke bra, men det er rom for endringer, ikke skape frykt

00.25.47 Folk får ikke svar på bekymringene sine

00.26.03 Vi må høre på barna

00.26.45 Endirnger i eget liv: kjører el-bil, pendler

00.27.02 Bevist på matavfall, kjøper det han trenger, tar med poser på butikken

00.27.25 Ikke fremmed for flere endringer, kjøttfrie kantiner, redusere kjøttinntak

00.28.01 Kollektiv oppvekkelse de siste årene, gradvis

00.28.46 Finne løsninger som fører til endringer folk kan mestre, ikke føle at folk må ofre for mye, insentiver

00.30.12 Krig og krise, lokalmat

00.30.38 Gradvis bevisthet rundt natur og klima, tatt innover seg spesielt de siste årene

00.30.51 Oslofjorden, frustrert over at det ikke er mulig å sette igang flere faktiske tiltak

00.31.30 Tror ulike innteresser er med på å bremse tiltak

00.32.33 Maktvakum og koallisjonsregjeringer

00.33.30 Mener vi burde kunne legge penger i havet og forskning på havet

00.33.37 Olje og gass tar slutt, Norge må finne ny næring å leve av