Nils Helgesen

LOGG: 

 00:06 Nils Helge Helgesen, Langekil 12-Vesterøy, har bodd på Hvaler siden 1974

0:45 Asfaltering av veier, økende trafikk, men ikke noen veldig merkbare klimatiske endringer

2:06 større slitasje på natur og miljø, ettertraktet turterreng, bålbrenning, økt næringsvirksomhet

3:40 Naturlig bekk ble lagt i rør, har ikke sett ørret her på mange år, har begynt med restaurering av bekker

5:21 "Det hadde vært mye hyggeligere med vann og ørret i bekken"

6:12 Barnebarn fisket krapper, det var frisk tang og krabber, ikke fisk i Lera - sundet mellom Fredrikstad og Hvaler

7:33 Klima og miljø-ett hett tema i tiden

8:08 Taper kampen mot stillehavsøsters

9:09 Tenker mye på om fremtiden

9:54 Det har vært trygt og godt, vi har aldri manglet noe

10:11 Store oppslag, aviser er avhengige av salg, debatt, hysteri

11:16 Avhengig av hvem som "bestiller" uttalelser, departementer, mudring av nedre Glomma

12:40 Prater jevnlig med oppegående venner og famile om stort og smått

13:06 Farfar er barnefødt på Vesterøy

14:04 Solgte frukt i Halden

14:43 Tidligere generasjoners forhold og holdninger til natur og miljø

15:26 Det fantes ikke organisert renovasjon

15:56 Tidligere generasjoner så verdien av og stelle med naturen

16.00 Det kom ikke strøm til Hvaler før etter den andre verdenskrig

16:27 Ikke det samme behovet for ved som før

16:45 Bruker så lite strøm som mulig og så mye ved som trengs

17:05 Bruker rentbrennende ovner, bruker tørr ved som er mer miljøvennlig

18:44 De unge i dag har liten kunnskap om natur, vegetasjon og praktiske ting

19:30 På Langekil er det litt jord dyrkbar mark) og tilgang til ved

20:07 Man ser konturene av en tilbakegang