Oslofjorden

Klimaendringer i Ytre Hvaler

Ytre Hvaler 2022

Klima og natur rundt Oslofjorden har som mål å dokumentere hvordan en av vår tids største samtaleemner og kriser, nemlig klimaendringene, setter sine spor i lokalsamfunn. Vi vet mye om hva som skjer når isbreene smelter og regnskogen brennes ned, men hva er det som skjer i lokalsamfunnene våre når miljøet rundt oss ikke lenger er til å kjenne igjen? Det er et mål at meninger og erfaringer fra prosjektet skal motivere til engasjement og frivillig deltakelse i ulike opprydningstiltak i strands- og havområder langs fjorden - i regi av Pungtvannsaksjonen og Miljøstiftelsen Elv og hav.

Fortellere

I Oslofjorden har endringene i klima og natur gitt en fjord som lokalbefolkningen ofte ikke kjenner igjen. Dette prosjektet skal dokumentere hvordan folk opplever det. Vi skal intervjue folk fra fiskemiljøet, politikken og hyttebefolkningen.

Noen hovedspørsmål er: Hvordan opplever og snakker lokalbefolkningen om klimaendringene? Hvordan påvirkes vi som individer, familier og lokalsamfunn? Hvordan snakker vi om det, hvordan forholder vi oss til det og hvordan påvirker det hverdagen vår?

Innsamlingen av muntlig historie fra folk i Ytre Hvaler er utviklet internasjonalt sammen med Oral History Society. Våre historier får plass på et eget kart med historier fra hele verden.

ARBEiDSGRUPPA

Ida Serine Brynildsen

Hei! Jeg heter Ida-Serine og er 27 år gammel. Jeg jobber med barne- og ungdomsteater, og tar samtidig en mastergrad i samtidsarkeologi. Jeg syns samtidsarkeologi er spennende fordi det er fokus på vanlige folks hverdag - både før og nå. Jeg er også veldig opptatt av moderne forbruk og er veldig glad i sjøen. Derfor er prosjektet "Klima og natur rundt Oslofjorden" et perfekt sommerprosjekt å være med på.

Anita Eriksen

Hei! Jeg heter Anita, er 38 år og utdannet biolog. Selv ble jeg bevisst på naturendringene i ung alder og det gjorde meg trist, redd og sint. Jeg bestemte meg for å vie livet mitt til å oppleve så mye natur og dyreliv som mulig, før det i verste fall går tapt, og skapte meg en jobb som gjør at jeg kan jobbe tett på naturen. At naturen rundt oss endrer seg påvirker alle på en eller annen måte. Det vekker både følelser og endringer i mennesker. I en verden i rask endring må vi ta vare på historier om naturarv, og ingen kjenner naturen rundt seg bedre enn de menneskene som bor i den.

Arnt Martin Brynildsen

Hei! Jeg heter Arnt Martin Brynildsen. Jeg er født i november 1968, bor på Hvaler, og er utdannet adjunkt i musikkfag og musiker. Jeg er glad i å ferdes på sjøen og i naturen. Jeg har tre barn og har nylig blitt farfar. Jeg er interessert i historie og er opptatt av å ta vare på gammel kunnskap.

Les mer om intervju fra Oslofjorden

Det er tydelig at artsmangfoldet minsker, og det begynner å haste med å få plass tiltak som sikrer en bærekraftig miljøtilstand.


NORGE OG SVERIGE: Oslofjorden, som munner ut i Ytre Hvaler Nasjonalpark, er en av Norges mest artsrike og mangfoldige fjorder. Over grensen på svensk side finner man Kosterhavet Nationalpark. Det er i dette området Memoar ønsker å sette opp samarbeid med svenske og norske historie- og hembygdslag, foreninger og universitet for å samle inn muntlige historier fra lokalbefolkningen.

PRAKTISK: I Norge skal en lokal arbeidsgruppe fra Hvaler intervjue i sine private nettverk. Både hyttefolk, ansatte i kommunen som har arbeidet med miljø, fiskere, lokalpolitikere og folk som er direkte rammet av forurensning skal fortelle. I Sverige blir prosjektet oppstarten av et Nordisk samarbeide om muntlig historie.


FORANKRING: Mars 2021 lanserte den norske regjeringen Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv. Planens mål er at «fjorden skal oppnå god miljøtilstand, at viktige naturverdier skal restaureres, at et aktivt friluftsliv skal fremmes og at naturmangfoldet i fjorden skal ivaretas». Å nå disse målene forutsetter «en samordnet bruk av virkningsfulle tiltak mot de viktigste påvirkningene på en helhetlig miljøtilstand, inkludert naturmangfold, friluftslivet, kulturminner og kulturmiljø i Oslofjorden».

Stortingsmelding 16, Nye mål i kulturmiljøpolitikken - Engasjement, bærekraft og mangfold, ble godkjent i Statsråd 17. April 2020. Et av målene her er å engasjere frivillige for å dokumentere hvordan klimaendringene påvirker folks liv.


Finansiering av denne viktige innsamlingen