Gunnar Clifford

Gunnar vokste opp med en naturglad familie og har selv et godt forhold til mark og natur og benytter den mye. Men han bemerker at bruken av naturen er forandret fra nyoppdagelser til en mer strømlinjet trend. Natur- og klimaendringer opplever han først og fremst på hytta på Hvaler hvor det er spesielt endringer i arter han trekker frem, fugl, fisk, vegetasjon og østers. Endringene blir han trist av, og tenker vi har et felles ansvar for å jobbe i mot endringer, men legger også vekt på myndighetenes rolle. Han sier også at Norge nok en gang “sitter på en hvit hest” når det kommer til klimaendringer, men at vi har et globalt ansvar for et bærekraftig system. Afrika trekker han frem som en hovedbekymring. Han trekke frem Biafra som en hendelse som preget han når han var liten og en hendelse han husker godt. Snakker om at ekstremisme tar nytte av ekstreme situasjoner og mener at klimaendringer kan legge til rette for dette. Trekker frem utslipp av CO2 som en av de store temaene som krever endring, men verden har klart å løse kriser før som med freongasser og ozonlaget.LOGG:

00.00.48 Barndommen, foreldrene glad i natur

00.01.46 Bruker marka mye i Oslo og har naturen rundt seg på hytta på Hvaler

00.02.10 Bruk av naturen mer streamlinet nå

00.03.20 Trender påvirker, natur som salgsprodukt

00.05.00 Viktigste er at folk kommer seg ut og får gode opplevelser

00.05.48 Opplever klimaendringer sterkest på Hvaler

00.06.15 Fisk og fugler, vegetasjon, sterkeste endringer de siste 10 årene, nye fuglearter

00.07.30 Skarv, svaner, gjess har fordrevet ærfugl, lite måker, lite fisk

00.08.26 Vegetasjonen i sjøen drastisk endret

00.09.02 Der det tidligere var profesjonelt ålefiske er det ingen ål igjen

00.09.18 Østers tatt over og fortrenget blåskjell

00.09.48 Får ikke fisk der de fikk fisk før, hverken på stang eller bunnfiske

00.10.00 Fredning av torsk

00.10.40 Opplever endringene som trist

00.11.15 Nyere generasjoner merker kanskje ikke endringene

00.11.58 Samfunnet er vant til at ting forandrer seg og det forandrer seg fortere og fortere

00.12.53 Felleskapet har ansvar, men først og fremst myndighetene

00.13.08 Avrenning av næringstoffer, plankton

00.13.46 Må langt ut i Oslofjorden for å finne et sunt system

00.14.13 Fredning av torsk

00.15.12 Lokalsamfunnet snakker mer om endringene enn samfunnet generelt

00.16.34 Tiden fremover

00.17.02 Offentlige setter vekt på problestillingene og fordeler ansvar

00.17.52 Jordbruk og pløying

00.18.08 Invistere i renseanlegg

00.18.45 Alle er seg selv nærmest, men Norge har en god sosial profil

00.20.00 Selv ganske miljøbevisst, lever ganske nøkternt i forhold til evne

00.21.24 Alle må tåle å bidra for felleskapet

00.21.40 Energibesparelse og temperatur skifte

00.22.20 Norge på en hvit hest i klimakrisen

00.23.00 Begynnelsen på et globalt problem

00.24.00 Globalt ansvar for at alle har et bærekraftig system

00.25.30 Bekymret for Afrika

00.27.10 Endringer i nærområdet fører til større bevisthet

00.27.59 Søppelhåndtering i Norge blitt mye bedre

00.29.56 Får informasjon fra aviser og nyheter på NRK

00.31.31 Miljøbevegelser i Norge

00.33.10 Ble preget av situasjonen i Biafra som liten

00.34.20 Ekstermisme gjør nytte av ekstreme situasjoner

00.36.39 Vi i Norge har blitt skjermet av den velstanden vi har

00.38.28 Nyere foreldre generasjonen må ta ansvar for å lære bort det sosiale felleskapet

00.39.32 Norske verdier

00.40.04 Hvilke endringe må til? CO2

00.40.28 Vi har fått til endringer før, ozonlaget