Gunnar Dahlen

Gunnar Dahlen er fra Sarpsborg der han jobber som innkjøper hos en av hjørnesteinsbedriftene

Borregård. Der utvinner de tømmer og utnytter hele tømmerstokken. Han har hytte ved

Oslofjorden, og er oppvokst med bruk av naturen og har alltid hatt hytte ved

Singlefjorden. Mener bruken av hytte har forandret seg veldig. Husker fra barndommen av at de fisket makrell, hvitting og flyndrer, men fisker på en annen måte nå. Gunnar snakker om at selv om bunnforholdene i fjorden har blitt dårligere, alt er dekket med mudder og det er mye mindre av tang og tare, har sikten i vannet blitt bedre etter at tungindustri, som blant annet Borregård ble pålagt å sette inn renseanlegg på anleggene sine. Han tenker det er helt utenkelig å gå tilbake til gamle rutiner, og mener at landbruket har mye ansvar for dårlige bunnforhold og mudder.


Gunnar mener at folk er villig til å gjøre endringer og at bevisstgjøring har vært en nøkkel. Tror

sin egen generasjon sliter mer med å endre seg enn de yngre generasjonene, og legger vekt på

formidling i ung alder. I sin egen generasjon opplever han også at noen er kritiske til

klimaendringer. Hos familien Dahlen har miljø og havet ofte vært et tema. Gunnar har en vedig engajsert datter, og prater med kona rundt nyheter ol. Vi som mennesker tar oss for mye til rette og respekterer ikke plassen til andre dyr, som for eksempel hvalrossen Freya.


LOGG:

00.00.51 Barndommen i naturen

00.01.15 Hytte ved Singlefjorden

00.01.37 Fiske, makrell, hvitting, flyndrer

00.02.13 Overført bruken av naturen til sine barn

00.02.32 Briken av hytte helt forandret

00.03.17 Fisker på en annen måte en det de gjorde før

00.03.52 Mye krabber enda

00.03.55 Dårligere bunnforhold, men bedre sikt

00.04.14 Fredning av torsk

00.05.00 Krabbefiske

00.05.26 Bunnforhold, mer liv på bunnen før, men sikten bedre etter strenge pålegg for renseannlegg for tungindustri

00.06.44 Avrenning fra land

00.07.28 Borregård

00.08.30 Grønn bedrift

00.09.00 Alltid snakket om problematikk om avrenning

00.10.42 Folk mer beviste nå

00.11.36 Folk er villig til å gjøre endring, spesielt ungdom

00.11.53 Folk er mer engasjert, mer fokus på skoler ol.

00.12.18 Søppelfylling på Singløya

00.14.20 Opplevelser av klima- og naturendringer

00.15.45 Opplever lite endringer i artsmangfold, men ser endringer hos torsk og hvitting

00.16.25 Kultivering av ørretbekker

00.16.42 Mangel på informasjon, må søke det selv

00.18.14 Snakker mye om miljø og hav hjemme blant annet pga engasjert datter

00.19.28 Hvalrossen Freya

00.20.13 Flere observasjoner av niser og andre delfinarter

00.20.51-00.20.55 TEKNISK FEIL

00.21.20 Hvalrossen Freya som serverdighet

00.22.04 Vi tar oss for mye til rette, naturen er i veien

00.23.34 Blitt opplært fra liten alder å ta vare på det som er, men selvfølgelig kan naturen, som måker, være irriterende

00.24.28 Hvem har ansvar for å gjøre endringer?

00.25.16 Fremtiden, snart er det forsent å reversere klimaendringene

00.27.20 Automatisering i bedriften og energisparing

00.28.05 Norges ansvar

00.28.48 Mer bevisst på å sette pris på naturen nå, før var det en selvfølge