Madelen Knudsen

Madelen opplever at i barndommen har hun stort sett triste og vonde minner om natur. I barnehagen ble hun først introdusert for klima og miljøproblematikk og ble redd og trist. Hun opplever at som barn har hun lite kontroll, men at mye ansvaret blir lagt over på de yngre. Madelen ble raskt bevisst på resirkulering, forbruk, reise og kjøttspising og ble til en grad drevet av å unngå dårlig samvittighet. Hun har kun fått en fisk i sitt liv og opplever havet som grumsete og at det finnes kun litt liv der. Familien forteller historier om en tid hvor naturen var annerledes enn den hun opplever. Madelen forteller om hvordan hun ble kjent med Blekkulf og Miljøagentene. Hennes generasjon tror på klimaendringer og er villige til å demonstrere, de tar aktive valg selv om andre mener det gjør liten forskjell. Yngre generasjoner er kritiske til eldre generasjoner, som Madelen forstår, men hun mener også at tidligere generasjoner har gjort tiltak som kanskje blir glemt, som å slutte med produkter som er farlige for ozonlaget, et godt panetsystem og lignende. Men, hune bekymrer seg for den neste generasjoner og barn i fremtiden og er redd de vil være enda mer triste. Hun kommer med eksemplet MGP junior og hvordan de fleste sangene nå handler om klima og miljø og ikke fotball og andre ting.


LOGG:

00.00.42 Oppvekst på Kråkerøy, mye natur og folk

00.01.15 Første opplevelser er feil om naturen

00.01.53 Plukket søppel i naturen på skolen

00.02.17 Lite fisk når de gikk å fisket, fikk søppel

00.02.42 Fine minner, bading og skog

00.02.48 Triste minner om hogging av skog i nærheten

00.03.34 Redsel og ansvar

00.04.03 Natur i krise og resurkulering

00.04.23 Redd for å gjøre skade og fremtiden

00.05.01 Hvem har ansvaret?

00.05.48 Barn får mye ansvar når foreldrene ikke bryr seg

00.06.15 Barn vokser opp med bevissthet

00.06.56 Krabbefiske og lite liv i naturen

00.07.40 Snakker mer om hva som er farlig for naturen enn om selve naturen

00.08.20 Endringer i eget liv

00.08.50 Politi for de voksne

00.09.10 Eget forbruk

00.09.28 Har ikke tatt lappen, spiser ikke kjøtt

00.10.23 Hvordan opplever andre dine valg?

00.11.16 Andre forteller Madelen at de valgene hun tar ikke gjør den store forksjellen

00.11.40 Ser lite natur i byen Fredrikstad

00.12.33 Skremme folk om fremtiden og sinte følelser

00.13.26 Mennesker vil ikke endre seg før de store endringene er over oss, som her i Norge

00.13.43 Fremtiden, miljøet endrer seg, for lite kunnskap og mye antagelser

00.14.20 Spiser søppel i maten

00.14.30 Husker ikke en tid hvor naturen var i god tilstand

00.15.00 Jorden vil fikse seg selv

00.15.39 Yngre generasjonen kritisk til den eldre generasjonen

00.15.56 Gode tiltak fra tidligere generasjoner

00.16.20 Resirkulering og pantesystem

00.17.07 Formidling i barnehagen og CO2 dagen på rådhuset

00.21.21 Familien forteller om fiske når de var unge, men trekker ingen konklusjoner

00.22.22 Blodigler og dyr som forsvinner

00.22.45 Grumset dammer og hav

00.23.05 Netse generasjonen av barn

00.24.11 MGP junior og låter om klima

00.24.59 Blekkulf og vakre ting som bor i havet

00.25.42 Miljøagenter

00.26.00 Søppelplukking

00.26.42 Kunne ønske hun hadde en Grete Thunberg når hun var liten