Maya Nielsen

Maya er reiselivsleder i Visit Fredrikstad og Hvaler. Er et relativt urbant menneske, men vokste opp på Torsnes i nærhet til natur, og bestefar hadde kjøkkenhage, potetkjeller og tok med unger ut på fiske. Hun mener at tiden hvor vi brukte naturen for å skaffe mat er over, nå bruker man naturen til rekreasjon og eventuelt høster for å legge ut på Instagram. I dag kan vi kjøpe alt  -selv naturen har blitt et produkt vi kjøper. Maya mener det kan virke bakvendt å fokusere på reiseliv og ferie i en verden med endringer vi ser i dag, men samtidig er det viktigere enn noen gang før. Maya fokuserer mye på at reiseliv har et stort ansvar, spesielt når det kommer til kommunikasjon og formidling, da de kan nå mange flere mennesker gjennom sine kanaler enn for eksempel miljø- og natur organisasjonene. Turisme kan ikke lenger være å dele ut glansa brosjyrer. Hun tenker vi må fra marketing til management. Men reiselivet får mye kritikk som noe som er overflødig i klimakrisen, mens andre deler av næringsliv som fiskeri og handel blir det stilt mindre krav til. 


Maya har ingen konkret opplevelse av endringer i arter rundt fjorden, men finner lite liv i Glomma og mener at Oslofjorden som turistprodukt har blitt mer “møkkete”. Norge som merkevare er ren natur, så man kan ikke selge Norge som turistprodukt hvis ikke naturen er ren og frisk. Hun føler at jobben med reiselivet nå gir mer mening og verdi. Men fremtiden føles stressende. Hun savner at de som har makt ikke tar større ansvar.


LOGG:

00.00.44 Vokste opp på Torsnes, barndom og bestefar

00.01.20 Kjøkkenhage og potetkjeller

00.02.00 Bruk av natur

00.02.50 Nå kan vi kjøpe alt i butikken

00.03.06 Hvitting, ål og makrell

00.04.00 Livet med naturen ga mer mening før, nå har naturen blitt et produkt

00.05.10 Konsumering og kjønsrollene har endret seg

00.06.10 Kun de som bruker naturen aktivt opplever de store endringene

00.07.01 Fredning av torsk

00.07.20 Bevaring av "pyntefjorder", men ikke Oslofjorden

00.08.38 Verdensarvfjordene, vestlandsfjorder, Unesco

00.09.52 Klima- og naturendringer + reiselivet

00.10.50 Tørke, flom og brann bevistgjør folk og tvinger endringer i markedet

00.11.57 Endringer i reiselivet og Visit

00.14.00 Folk tør ikke lenger å si at klimkrisen er overdrevet

00.14.38 Turisme får mye kritkk, verner om andre bransjer

00.16.34 Endringer i folks holdninger rundt klima kom under pandemien

00.17.45 Ser ikke direkte endringer i arter i sitt eget liv

00.18.10 Ytre Oslofjord som produkt mer "møkkete"

00.18.40 Ingen liv i elva

00.19.35 Avrenning fra land

00.21.52 Turistnæringa selv har tatt valg og avgjørelser for å være bærekraftig, grønnvasking

00.23.38 Merkevare Norge = ren natur

00.24.28 Visit og destinasjonsselskaper 

00.26.00 Grønt reiseliv som kommersielt produkt

00.27.20 Fyrtånssertifisert 

00.29.17 Å koble miljøet opp mot reiselivet gir mer mening

00.30.36 Fremtiden, vanskelig å finne håp i det, verdenssmerte

00.31.55 Føler stress over at makta ikke tar mer ansvar, venter på gode nyheter, men kommer bare dårlige

00.33.49 Skremmende med klimaendringene

00.34.54 Kastet søppel i naturen før, utenkelig nå

00.36.41 Får kunnskap fra å jobbe med miljøorganisasjonene

00.38.10 Hvalrossen Freya

00.40.45 Reiselivet må ta ansvar for formidling, når mange gjennom sine kanaler