Even Brynildsen

Even W. Brynildsen forteller om barndom og tidlige ungdomsår på øya Veierland ytterst i Tønsbergfjorden. Her fisket han etter strandkrabber og sier at bestanden kunne variere noe fra år til år. Han forteller også om sjøstjerner og mye tang på stranda, og store østersforekomster som han tidlig fikk en bevissthet om at ikke hørte hjemme i vår fauna. Han husker at de voksne snakket om global oppvarming som en mulig årsak til variasjonene. Even sier at han har vært mer eller mindre aktivt medlem av Natur og ungdom og RU, (rød ungdom). Han forteller også om et seiltokt rundt Danmark sommeren 2020 med den nederlandske organisasjonen By The Ocean We Unite som beskjeftiger seg med plastforurensing i havet. På dette seiltoktet deltok ungdom fra hele Europa. Han forteller om flere sterke inntrykk ungdommene fikk på denne turen hvor de ved selvsyn fikk se og lære om plastforsøpling i havet.

Even mener at de fleste ungdommene han kjenner har en sterk bevissthet om de miljømessige utfordringene vi står overfor, og som vil gjøre seg gjeldende for kommende generasjoner. Han viser til det at mange ungdommer i dag velger å bli vegetarianere av miljø hensyn da kjøttproduksjon i dagens skala er svært ressurskrevende. Kanskje kan det bli rasjonering på drikkevann for eksempel?

Videre forteller Even om Natur og ungdom og RU som har engasjert seg i Bingedammen saken i Fredrikstad mot utbygging av et verdifullt natur og friluftsområde som svært mange i Fredrikstad bruker mye. Han forteller om Mørkedalsskogen og konsekvensene av at man ønsker å bygge ut området til boligformål.

Avslutningsvis forteller han om sommerjobb på Fjordfisk i Utgårdskilen på Vesterøy og om hvordan årets mangel på reker og fisk får konsekvenser for fiskere og handelsnæringen. Dette er noe fiskerne og de andre som arbeider der snakker om daglig.