Kari Bilet

Kari forteller om barndommen og bestefars hytte. Fra liten av var Kari glad i å være i fjæra på glatte steiner og riste i tang og tare. Hun husker at de pleide å fiske torsk, sei og hyssing. Det får de ikke lenger, nå er det stort sett makrell. Ble tidlig engasjert i miljø, klima og politikk og var med i sosialistisk ungdom. Prater om det å være ungdom på 90 tallet. Som voksen endte Kari til slutt opp i jobb i en miljøstiftelse og ønsket å jobbe praktisk med å bedre naturen. Hun opplevde blant annet å være med å rydde opp i et nyere oljesøl i skjærgården i ytre Oslofjord og forteller om ny og gammel oljesøl. Prater også om strandrydding og at mye av det søppelet som finnes er gammelt og at det før var vanlig å dumpe søppel på havet. Hun mener at mesteparten av søppelet kommer fra Norge. Kari forteller også om kampen mot EU, om kapitalisme og politikk. Avslutningsvis snakker hun om håpet for fremtiden, kunnskap i de yngre generasjoner og forskning.


LOGG:

00.00.37 Oppvekst i skjærgården, bestafars hytte

00.01.37 Oppvekst i Lisleby

00.02.17 Var mye i fjæra

00.03.14 Første plastjolle som 13 år

00.03.30 Fisket torsk og hvitting

00.04.40 Fisket torsk og hvitting, saltvann i blodet

00.05.12 Jobb i Miljøstiftelsen

00.06.00 Endringer, torsk og hvitting borte, masse makrell

00.06.48 Fisket havet tomt, kritisk nå

00.07.42 Krise i Oslofjorden

00.07.57 Søppelrydding, søppel fra 80tallet

00.08.28 Mudder

00.08.46 Færre måker, lomvi, ærfugl

00.09.34 Flere svaner spiser ålegresset på Torsnes

00.10.30 Påvirkning av Kari, vil ut å gjøre noe praktisk, var politisk aktiv som ungdom

00.11.13 Sosialistisk ungdom

00.12.07 Verden går ikke videre, pratet om det samme i 20 år

00.13.19 Strandrydding, jobbe lokalt

00.14.00 Miljøstiftelsen Elv og Hav

00.14.30 Kystlotteriet

00.15.17 Marin omsorg, Blå kors, Steg for steg

00.16.47 Undervannsoperasjoner, kartlegger spøkelses-fiskeutstyr

00.17.15 Rydd Norge

00.18.25 Oppdager nye steder i skjærgården

00.19.45 Gammel søppel, 50-tallet, 80-tallet, annen type søppel i Glommas avløp

00.20.40 Meste parten av søppelet fra Norge, 70 %

00.21.00 Fugler ligger på søppel i reira sine

00.22.15 Føler hun gjør en forskjell

00.22.48 Mikroplast i børstemarken, mat for mange arter

00.23.02 Hver og en har ansvar, industri, globalisering, forbruk

00.23.50 Corona, kortreist ferie, minner

00.24.57 Oljeutslipp og rydding

00.26.50 Hekkesesong, spesialtillatelse til å rydde olje

00.29.56 Ny og gammel olje

00.30.47 Når begynte man å prate om miljø?

00.31.37 Natur og ungdom i Fredrikstad

00.32.27 Soss vs freak på 90-tallet

00.33.04 Oppstart av Fredrikstad sosialistisk ungdom

00.34.55 Bygging av Torvbyen

00.34.54 EU avstemning

00.38.03 Generasjonene etter er mye klokere

00.38.41 Mindre fremmedfrykt

00.39.16 Forskning