Anne Marit Hansen

Anne Marit forteller om en barndom knyttet til opplevelser både i skog og ved havet. Hun utforsket ivrig insekter og andre dyr og var med på å fiske og sløye fisk. Hun husker tydelig en hoggorm som hun ble glad i som foreldrene tok livet av under sterke protester fra Anne Marit. Foreldrene var opptatt av å gå tur og å være ute i frisk luft. Også som voksen har hun fisket, men opplever at det er mindre fisk nå enn før. De store torskene fra barndommen har hun ikke sett igjen. Hun opplever at grunnen til endringene er godt forklart og mener det er viktig at vi agerer på fakta. Hun husker at man startet å prate om natur og klima på 70-tallet, og på 80-tallet var det stort fokus på naturvern. Videre forteller hun om at hun og andre har blitt opptatt av pollinerende insekter og matgrunnlaget. Kan prate høyt om insekter og rovdyrproblematikk, men merker at spesielt rundt rovdyr kan folk bli ganske sinte på hennes meninger. Tenker at by og land står i kontrast til hverandre. Mener at vi ikke aksepterer at naturen ikke bare er for vår nytelse, men at det også har farlige elementer. Hun sier tydelig at vi har skapt klimaendringer og legger vekt på forskning og formidling av kunnskap. Mener folk følger regler hvis de er tydlige, korona pandemien har bevist at vi kan. Andre land i Europa har større forståelse for klimaendringer fordi de står i større konsekvenser. Anne Marit tenker at endringene i Norge aldri kommer til å bli så brutale og at vi må endre språket rundt hvordan vi prater om været på samme måte som vi har endret måten vi snakker om kjønn. På jobben snakker de mye om bærekraft og sameksistens mellom ulike sektorer. Anne Marit jobber med havvind.LOGG:

00.00.52 Barndommen, Kragrø-Risør, Lørenskog og nærhet til naturen, mye frihet

00.01.50 Dyr og utforsking av natur, fisking

00.03.14 Hunde og hesteinnteresse

00.04.12 Tur vs natur, foreldrene var opptatt av å være ute i frisk luft

00.05.17 Fiske i voksen alder

00.05.54 Nå får hun mest makrell, sei ikke mye torsk forteller om torsk så stor at det skremmer broren, fjesing

00.07.10 Tanker om endring

00.07.45 Tunsfisk tilbake på svenskekysten

00.08.50 Begynte å snakke om naturendringer på 70-tallet, mye naturvern på 70-80 tallet

00.09.43 Store ord i forhold handling

00.09.57 Pollinerende insekter, tar ikke liv av de som man gjorde før

00.12.05 Endringer i eget liv, mat, dyrevelferd

00.12.39 Jobbet i grisefjøs som yngre

00.13.04 Hjortekjøtt og dyrevelferd

00.13.26 Natur og naturmangfold, predikerer om det og om store rovdyr

00.14.38 Politiske strømninger, by mot land , rovdyr som et speil i polariseringen

00.18.20 Hvalrossen Freya, irriterende å ha på hytta redd det skulle begrense henne, men gjorde ikke det, bekymret for risikoen

00.19.20 Freya får ødelegge mye, det gjør ikke ulv og jerv (Bambi)

00.20.17 Folk forstår bedre det som er rett foran oss, flyktninger fra Ukraina vs Asia

00.21.30 Tiden fremover og barna, vi har stelt i stand en klimaendring

00.22.25 Tippingpoints og forurensing, nedbygging av

00.23.06 Folk fro 100 år siden hadde det vanskligere enn det vi har nå

00.23.23 Formidking fra forskningen

00.24.11 Ønsker klare regler og retningslinjer

00.24.50 Corona pandemier

00.24.36 Større forståelse for klimaendringer i andre europeiske land

00.26.02 Klimaendringer opplever folk i Norge som fordeler

00.26.24 Metrologer og språk

00.27.46 Corona, reising, pilotstreik og klima

00.28.43 Språk og kjønn

00.29.15 Samtaler på jobb

00.30.20 Skam over valgene vi tar

00.31.05 Havvind

00.33.39 Folk respekterer regler, hummerfiske

00.35.22 Ting foreldre og andre gjorde som er utenkelige i dag, søppel på havet, gravet ned do

00.26.07 By og land forskjeller i søppelhåndtering

00.27.18 Don´t shit where you eat

00.28.30 Normalisering av en måte å handle på gjør den andre helt ubegripelig

00.39.28 Viktigheten i å være nysgjerrig

00.39.54 Bruk av språk