Berit Brynildsen

Ida-Serine Brynildsen snakker her med Berit Brynildsen (f. 1946) om hennes forhold til Oslofjorden og hva hun tenker om de endringene som har skjedd i og rundt fjorden de siste ti årene. Berit flyttet til øya Veierland utenfor Tjøme som 7-åring, og familien drev gård på øya. Som ung voksen seilte Berit med flere store seilskuter, blant annet Svanen og Christian Radich. Et gjennomgående tema i samtalen ble det økte tempoet på sjøen. Berit syns det er for mange store båter som kjører for fort så selv om hun selv er svært sjøvant syns hun nå det er skummelt å dra ut med sin egen lille pram.


LOGG:

00:40 barndommen ved Oslofjorden, landbruk

01:05 ut på jordene for å jobbe, fikk ikke lov til å gjøre lekser

01:55 fiska hvitting ute med liten robåt, mye fisk hver gang

02:35 seila med skuter som jobb

03:37 Finner ingen hviting eller torsk i det hele tatt, har gitt opp å fiske

04:18 mye sel, mye østers - spiser østers

05:28 veldig synd at det er lite fisk igjen

05:40 livredd for gå-fort-båter

06:00 mulig å dørge etter makrell

06:58 folk har mindre tid, ting skal skje så fort

08:03 historie om skårungen ombord på Svanen

10:33 tangveksten er endret

10:55 mindre blåskjell mer østers

11:08 kaldere vann? Blåser mer!

11:53 klimaendringene er litt skremmende

12:13 snøen er nesten borte - varmere vintere

13:50 vi får for lite vann, det regner for lite

15:05 folk snakker om at det ikke regner pga. dyr strøm

15:52 traktor, bil, hest og ski over isen fra Veierland til Tenvik

18:08 hvem har ansvaret for klimaendringene? Alle og ingen..

18:35 regjeringen godtar mer og mer

20:00 sorterer søppel

20:40 myndighetene i hvert enkelt land har ansvar fremover

22:00 bekymret for barn og barnebarns fremtid

23:05 ønsker at Oslofjorden blir som den var

23:30 Oslofjorden som søppelplass

24:05 regler på nitrogen- og kloakkutslipp

25:00 folk burde ikke har så store båter som trenger så mye drivstoff, mindre fart på sjøen

25:45 burde kanskje vært lov å skyte sel

26:50 skyte alker, en liten fugl som lever på sjøen

28:50 fisket kjempestore torsker under isen