Tuva Lystad Rognlid

Tuva bor på Hadeland og er 20 år. Tuva snakker om barndommen og opplevelser rundt Onsøy og Drøbak, krabbefiske med blåskjell og fisking med sin bestefar i Kirkenes. Hun forteller at hun ble bevisst på plast og naturproblematikk da hun fant plast i magen på en torsk. Opplever at blåskjellene har blitt borte og at stillehavsøsters har tatt over, krabbene har blitt mindre og sikten i vannet er dårligere. Hun pleide også å se mye blå sommerfugler som ung, det gjør hun ikke nå lenger. Tuvas familie driver gård og stefaren driver med jakt. Tuva forteller om endringer de har gjort i gårdsbruket. De har opplevd positive endringer ved at elgen har kommet tilbake, noe som også har vært positivt på planteveksten i omtådet. En annen endring de har opplevd er at ulv har trukket inn i deres beiteområder noe som opplevdes som dramatisk. Tuva ble i ung alder bevisst på forsøpling og eget forbruk, men mener at det er samfunnet som helhet og politikere som sammen må stå for de viktige endringene. Prøver ikke å tenke så mye på fremtiden, men har selv bestemt seg for å ikke få barn for å ikke påføre nye generasjoner voldsomme endringer. Hun tror flere i sin gruppe tenker det samme.


LOGG:

00.01.16 Oppvekst på Hadeland og feirer til Onsøy og Drøbak

00.01.48 Blå sommerfugler som har blitt borte

00.02.14 Blåskjellene har blitt færre stillehavsøstersen flere

00.02.38 Byttet ut agn for krabbefiske, krabbene blir mindre i str

00.03.15 Dårligere sikt og mer havforurensning

00.03.52 Miljøbevist som 13 åring

00.04.35 Følelser om endring og plast i magen på en torsk fisket med bestefar i Kirkenes

00.05.33 Endringer i eget liv

00.06.10 Prater man om endringer med familie og venner?

00.06.42 Gårdsdrift og kjøttproduskjon, stefaren drive med jakt

00.07.20 Omlegging av gårdsbruket

00.08.10 Rådyr og elg øker og bedrer skogen

00.09.24 Ulv som kommer inn i området skaper debatt i familien

00.09.41 Sau på beite

00.10.03 Ulv angriper sau på beite

00.11.27- 00.13.20 TEKNINSK FEIL

00.13.34 Bygda debatterer ulv

00.13.35 Tuva skriver skoleoppgave om ulv og beitedyr

00.14.58 Ikke ulv der det er beitedyr

00.15.59 Overgjørdsling fører til forurenset drikkevann

00.16.20 Bygda er langt fra havet

00.16.52 Plast og felles ansvar

00.17.14 Tapt fiskeutstyr

00.17.49 Land forsvinner i havet

00.18.36 Politikere og deres ansvar

00.18.55 Tanker om fremtiden

00.19.15 Ønsker ikke barn pga klimaendringer

00.20.18 Studier og jobb

00.20.38 Norge har ansvar og makt

00.21.18 Hvem har ansvaret for tiden fremover

00.21.45 Løsninger ig handlinger

00.22.03 Større fokus på natur og naturendringer i skolen

00.23.17 Bestefar og fisk i Kirkenes, kongekrabbe