Thor Gunstein Helle

Ida-Serine Brynildsen i samtale med Thor G. Halle( f. 1948) om hvordan han opplever endringene i og rundt Oslofjorden. Thor har jobbet som maskinist i Nordsjøen og har vært masse på og ved sjøen gjennom hele livet. Han tilbragte også 2,5 år på plattformer utenfor Afrika. Thor snakket en del om behovet for rensing av fjorden, og rensing av kloakk- og jordbruksutslipp. Han har lagt merke til en endring i både artsmangfold og i mengde plastsøppel. Han har likevel tro på fremtiden.


LOGG:

00:30 født og oppvokst på Ullerøy, dørga makrell

01:05 første gang på åpent hav

01:43 tydelig skille - makrellvann, helt svart vann

02:30 etter siste tur med snekka ble den til ved

02:55 ny-brukt snekke med tykt lag sildeflass på innsiden

03:20 mye fisking og mye fisk med far

04:10 ingen redningsvest

04:28 nesten ikke torsk etter storflommen i 1995

05:00 før fiska man ål med teiner, ikke noe igjen

05:18 ikke lov å fiske torsk, nå har det kommet igjen noen små torsk i fjorden

05:30 planting av ålegress i Oslo for å rense fjorden

06:28 før gikk kloakken rett i fjorden

07:10 klimaendringene er menneskeskapt - men er nok ikke så ille som mediene sier

08:09 må regne med litt hetebølger o.l

09:09 vanskelig å si hvem som har ansvaret for klimaendringene 

10:25 ute med garn utenfor Færder

11:15 makrellen er her fremdeles - så lenge det er sild er det makrell

12:00 ungdommen har ansvaret fremover, men de må ikke bli for fanatiske

13:14 mer rådyr, elg og hjort, men mindre rev

13:40 de naturlige fiendene til fisken er større fisk

14:06 2,5 år på plattformer i Afrika

15:21 noen nye arter som ikke var i Oslofjorden før

16:40

17:14 for mye slam på bånn for bånnfisken, som flyndra

18:10 skjellsand ville ikke kommunen ha noe av

19:04 regler for utslipp fr ajordbruk og kloakk, fosfor rensing

19:55 tiltakene blir ikke innført fordi de er for dyre, alt handler om penger

21:10 maskinsjef i Nordsjøen

råolje/oljeslam ble sluppet rett ut i sjøen, nå blir man overvåket av satelitter

23:11 100000 tonn med olje etter skip som gikk på grunn, aldri blitt fisket så mye hummer som etter den ulykken

24:19 ryddet opp olje tykk som asfalt etter tankbåt i Sogn

25:45 plasten er verre enn olja, for plasten forsvinner ikke

26:17 før kunne man kaste alt mulig over bord, rett på sjøen

27:20

27:35 senka vrak blir nye habitater for liv på bunn

28:00 mer opptatt av giftige gasser og kjemikalier nå enn før, kanskje bra

30:00 fler elektriske biler og båter

30:30 bygge ut vannkraft

32:20 har ikke tro på vindkraft

33:00 det må gjøres noe med kloakken og jordbruket for Oslofjordens fremtid

34:00 har håp for fremtiden

34:40

35:00 leppefisken renser vannet, nå flyttes den fra Oslofjorden for å spise lakselus