Ivar Ness

LOGG:

0:46 Ivar Ness var tidligere leder av Hvaler dykkerklubb

1:36 Likbleke flekker på havbunnen, stillestående vann, livløst antagelig på grunn av mangel på oksygen

03:22 Det har skjedd endringer siden 1990-tallet. Det fantes torsk av en viss størrelse, og det har vært fisk å få fra fritidsbåt, men det er det ikke nå. I barneskolealder på 60-70 tallet fikk vi bra med hvitting, men på 90 fantes det ikke liv ved Torskeskjær

4:38 Blåskjell fant man uten problemer inne ved båtene. På 1990 var sjøbunnen livløs. Endringene kom på midten av 1980-tallet.

6:16 Man fisket bergnebb med kuong, (Strandsniler). Dette er også borte.

6:47 Det oppleves som en litt generell holdning at miljøet har forandret seg

6:55 Fritidsfiskere sier også at bestanden av fisk og hummer har blitt mindre

9:07 Hummerfiske har vært regulert lenge både som fritidsfiske og for profesjonelle fiskere

10:19 Har ikke observert noen spesielle forandringer på vannkvaliteten. Om vinteren var det bedre sikt enn om sommeren på grunn av algeoppblomstring som følge av høyere temperaturer i vannet om sommeren. Det var mer liv i vannet om sommeren enn om høsten og vinteren.

12:12 Blæretangen har tatt seg opp igjen etter en periode hvor det har vært lite av den.

13:02 Fra 1997 og frem til i dag har bestanden av svaner tatt seg veldig opp. Det har nok påvirket sjøvekster som igjen gir føde til småfisk. Skarv har også etablert seg her, og den var ikke her tidligere. Mengden skarv tror jeg har en påvirkning på fiskebestanden.

16:12 Sel er oftere observert nærmere land. Dette må også ha en innvirkning på småfiskbestanden, og fisk må det være her, ellers hadde det ikke vært så mye skarv og sel. Småfisken rekker ikke å vokse seg stor fodi de blir bytte for sel og skarv.

17:10 Rekefiskerne fikk en del stor og fin torsk i trålen.

17:46 Har observert mer måker enn tidligere innover innover i landet og terner er det midre av enn før.

18:56 Den store svartbaken fantes det også mer av før enn i dag.

19:26 Blåskjell har blitt fortrengt av østersen

20:05 Noen har forsøkt seg på å dyrke frem blåskjell, men dette går vel ikke an å leve av.

22:10 På 2000 tallet var det populært å utbedre private strender med sand fra Danmark. Dette ble forbudt etter et par-tre år da dette påvirket lokale biologiske forhold.

23:07:00 Spillvann som blir dumpet påvirker miljøet av fremmede organismer.