Anne Clifford

Anne er pensjonert lærer og opptatt av å lære yngre generasjoner om hva som skjer med naturen rundt oss. Hun snakker blant annet om viktigheten med å fortelle historier, opplyse og veilede. I barndommen var ikke Anne mye i naturen, men dette endret seg da hun møtte mannen sin og bruker nå naturen mye. Har ikke opplevd mye endringer i naturen rundt Oslo, men på hytta på Hvaler opplever de endringer som engasjerer hyttefolket. I en verden som opplever mye endring, som bekymrer Anne, mener hun at det er enhvers ansvar å få til en faktisk endring. Anne snakker om eksempler som avfallshåndtering, hvalrossen Freya og bier. Hun er optimistisk for neste generasjon, men ansvaret for bevisstgjøring og formidling ligger hos de voksne.


LOGG:

00.00.56 Oppvekst i byen

00.01.41 Brukte naturen mer etter hun møtte mannen

00.01.59 Hvaler og Søndre Sandøy

00.02.48 Løper mye i skog og mark, engelsk setter

00.03.28 Følelse av ro ute i naturen

00.04.07 Natur en stor del av barnas oppvekst

00.05.26 Natur og endring

00.05.56 Naturendringer på Hvaler

00.06.56 Plastavfall

00.07.13 Stillehavsøsters

00.07.42 Endringer i menneske siden 60-tallet, havet som søpplekasse

00.08.49 Oslofjorden

00.09.17 Viktigheten om opplysning og deling av historier

00.10.06 Hyttefolket på Søndre Sandøy

00.11.00 Fiske, torsk og makrell

00.11.40 Følelser rundt endring

00.12.42 Opplever at naturen endrer seg, vi må snu trenden

00.13.53 Endringer i verden, krig, strøm, uroligheter

00.14.39 "Hvis verden var en ballong"

00.15.33 Mer bevisst på avfallshåndtering og gjenbruk

00.18.39 Fredning av torsk et varsko

00.19.30 Må agere nå

00.20.30 Voksne må formidle

00.21.10 Hvalrossen Freya

00.23.11 Folk har blitt mer egoistiske

00.25.50 Småbruk og sauer

00.27.50 Bier

00.30.50 Barns opplevelser

00.31.10 Opptimistisk for neste generasjon