Folkeverkstad

gratis studio og utstyr til opptak i Bergen

Ta vare på det munnlege! 

 I dag er den enkelt å ta vare på minnene til våre næraste - slik dei sjølve fortel.  Det er ein veldig god idé å ha ein minnedisk med livshistorieintervju i familiearkivet. Memoar kan hjelpe til med å kome i gang.

Endå større er visjonen om at vi som folk og som nasjon skal bygge opp ei stor samling delte, munnlege livshistorieforteljingar som ein del av den kulturarven vi gir vidare til komande slekter.  Dette er Memoars hovudmål.

Folkeverkstader for munnleg historie er til for å gjere det enklare å realisere begge desse visjonane.  

Studio Bryggen

Folkeverkstad for munnleg historie ligger sentralt i Lodin Leppsgate 2B på Bryggen i Bergen. Studioet ligger i 5. etasje, ved siden av Memoar sitt kontor.  

Studio Møllaren

Utstyr for intervju finner du også i Vitalitetssenteret på Møhlenpris. Møllaren Frivilligsentral, Memoar og  Sydneshalvøyens Kulturhistoriske  Forening drifter dette studioet. 

Bergen Bibliotek

Bærekraftslabben i Bergen off. Bibliotek har studio for intervjuopptak og podcastproduksjon. Ta kontakt med biblioteket for gratis lån av studio!