Emneordutvikling

Utvikling av emneordliste for prosjektet:

Førsteutkast:


Egalitært


Yrkesmessig mobilitet


Erfaringsbredde


Uformelle maktstrukturer


Livshistorie


Innovasjonsprosesser


Kompetanseoverføring


Nøkkelnæring


Økosystemer


Samskaping


Teknologiutvikling


Spesialisering


Internasjonalisering


By vs. Land


Kjønn


Kontraktinngåelse – kontrahering


Konstruksjon


Bestilling av stålmaterialer og utstyr


Utarbeidelse av arbeidstegninger


Oppmerking av plater og profiler i 

skipsbyggerhall


 Brenning og tilskjæring av plater i skipsbyggerhall


 Bøying av spant


 Sammenstilling av deler på sveiseplan

Sveising


Transport til bedding


Bygging av seksjoner


Montering av stillaser på bedding


Montering av seksjoner


Sveising


Overflatebehandling


Forberedelse til stabelavløp

Nye  i intervju 1:

Bergen Mekaniske Verksted BMV

Tegnekontor 

Prosessflyt

Ombygging

Nybygg, DDR

Nybygg

Fartstid

Nybygg

Vedlikehald

Offshore, Gullfaks A 

Sikkerhet, HMS

Prosessflyt

material, rustfrii

Offshore, Statfjord A 

Internasjonalisering 

Offshore, Gullfaks A 

Internasjonalisering 

Kurs

Fartstid

Sikkerhet, overflate 

Gullfaks C

 

Prosessflyt, Norwegian Rig Concultants 

Sikkerhet, prosedyrer 

Konsulent

Snorre TLP

Prosedyrer,

Oljedirektoratet

Prosessflyt, 

Internasjonalisering 

Oseberg Sør 

Snorre

Sikkerhet, risikoanalyser

Prosessflyt, kunnskapsdeling 

Sikkerhet, HAZOP

Prosessflyt, Design Review

Prosessflyt, Sikkerhet 

statlige pålegg 

BMV Solheimsviken

Statlige pålegg, regelverk

Troll A

Risikoanalyser, jetbrann

Internasjonalisering 

Forsking, SINTEF

Material, Epoxy

Troll A

Material, prosedyrer

Renovering, Gullfaks A 

Sleipner A

Material 

Testing 

Alkohol

Arbeidskonflikt

Kultur

Prosessflyt, kultur 

Troll A

sikkerhet, HMS, design

Skudeneshavn

kvalitetsrevisjon 

Sikkerhet, sikkerhetsoffiser 

Vats


Rapportering

Aker Stord 

Troll A, utslep

Rapportering 

Sikkerhet, organisasjon 

HMS, trendanalyser 

Polycastle

Risikoanalyse

Sikkerhet, Prosedyrer 

Sikkerhetsrutiner 

Kultur 

Internasjonalisering , standarder 

Riggutvikling, Transocean, Rubicon

Internasjonalisering 

Internasjonalisering, Standzardisering 

Standardisering 

Sikkerhet, design 

HMS-styring 

HMS-verifikasjon

Dynamisk posisjonering 

Sikkerhet, organisasjon

Prosessflyt, beredskap, Simulering 

Undervann

Miljøserftifikat 

Kvalitetsrevisjon 

Prosessflyt 

Prosessflyt 

Fartstid 

Neste diskusjon - juni 2023:

Emneord-Verftshistorie

Konklusjon - forslag versjon 3: 


Nybygg - Ombygging - Offshore - Globalisering 

Innovasjon - Nettverk - Kommunikasjon - Prosessflyt - Standardisering - Spesialisering - Material - Prosedyrer - Forskrifter - Organisering - Konflikt - Manuelt - HMS - Konstruksjon - 

Kompetanse - Mobilitet - Tillsetting - Lønn - Kultur - Immaterielt