Motkultur

Våren 2021 tar Memoar eit nytt initiativ for å samle munnleg og skriftleg dokumentasjon om motkulturrørsla som oppsto på 1960-talet. Vi tenkjer to parallelle prosjekt - a) ein intervjuserie med primærkjelder som var ein del av rørsla, og b) digitalisering og arkivering av skriftleg kjeldemateriale

Vi oppmodar alle som kan tenkje seg å bidra til å ta kontakt - skriv ein epost til post@memoar.no. Utgnagspunktet er dette utkastet

Gruppa som arbeider med prosjektutviklinga får tilgang til å samarbeide om dette dokumentet. Førebels gjeld det Jostein Saakvitne, Cathrine Hasselberg, Audun Engh og Bjørn Enes .

Digital happening 18. mai kl 18

Alle som har lyst er velkomne til å delta i ein videokonferanse LITT utanom det vanlege den 18. mai 2021:

  • Primær målgruppe er folk som identifiserar seg med motkulturrørsla på 1960, -70 og 80talet.

  • Vi skal utveksla minner om den gong då - og korleis livet vart seinare

  • Det blir gjort opptak, og heile hapeningen blir arkivert saman med anna skriftleg og munnleg kjeldemateriale.

Memoar sitt motkulturprosjekt starta handlar om å samle munnleg historie om subkulturane som oppsto etter sterke impulsar fyrst og fremst frå USA på 1960-talet. Utgangspunktet var fascinasjonen for nye framtdsscenarier, slik den nye science fiction-litteraturen opna for.

Initiativet til å starte dokumentasjonsarbeidet var teke hausten 2015 av to veteranar frå det fanniske miljøet på Vestlandet - Jostein Saakvitne og Arild Værness.

Les meir på bloggen Motkultur70.blogspot.com

Fylgj prosjektutviklinga på prosjektweb'en

KaJ Skagen (til v.) og Jostein Saakvitne.