Lars Ole Hafsmo

Publiseringsdato: 28.jan.2016 20:23:33

https://sites.google.com/a/memoar.org/memoar/forteljarar/larsolehavsmo/Hafsmo-LarsOle.jpg?attredirects=0

Lars Ole Hafsmo har levd med musikk sidan han låg i mors liv, seier han. Men musikar vart han aldri. Han karakteriserar kvaliteten på eige gitarspel og visekunst som middels. Men likevel har musikken både gitt han levebrød og livsinnhald. Denne refleksjonen om musikk var det fyrste opptaket som vart gjort i Bergen Bibliotek sitt nye intervjustudio for minneopptak om levd liv - og det er såleis eit rett historisk opptak.

Det innleier serien "Bergensminner".

Intervjuar er Bjørn Enes. Direkte adresse til denne sida er http://Lars.Ole.Hafsmo.memoar.no/

Under intervjuet fins peikarar til noko av den musikken som Hafsmo har publiseret - så kan kvar gjere opp si eiga meining om korleis kvalitetane hans som musikar er...

(Opptak før studiolyset var på plass:)

(Dette opptaket vart gjort etter at studiolyset var montert)

Lars Ole Hafsmo framfører visa om Lisbeth Johansdotter Moen.

Teksten er av Leidulf Hafsmo, musikken av Lars Ole Hafsmo.

Opptaket er gjort som lyd- og lyssjekk av Bergen Bibliotek sitt Stduio 1, etter at Memoar har innreia det som intervjustudio i januar 2016.