Migrasjon

I våre dagar opplever verda nye migrasjonsbylgjer: Mange fleire enn før har ressursar til å vandra på leit etter eit betre liv. Og mange fleire enn før har kunnskapene og kontaktane som skal til for å rømme unna krig og undertrykking. 

Memoarprosjektet Migrasjon samlar forteljingar om levd liv og migrasjon.

Den 30. januar 2018 vart denne nettsida lansert under eit ope møte i regi av Innvandrarrådet, Fylkesbiblioteket og Bergen offentlege bibliotek sitt prosjekt "Rom for møter". 

Fem av dei som alt har delt sine migrasjonsforteljingar gjennom Memoar, stiller for å samtala om sine historier. Dei fem er: 

Ratan Kumar Samadder frå Bangladesh, Chiku Ali frå Tanzania, Semir Mujkic frå Jugoslavia, Kim Nga Dao Bratland frå Vietnam og Gunda Karklina frå Latvia. 

Me snakka litt om barndom og ungdom, litt om årsakane til at dei vandra ut - og litt om korleis det er å vandra inn til Noreg. I løpet av samtalen såg me på videoar med opptak frå det dei ulike deltakarane kom frå som du kan sjå nedst på sia.

Rom for møter 

er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Offentlige Bibliotek, Hordaland fylkesbibliotek og Det felles innvandrerråd i Hordaland. Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.

Prosjektet omfatter aktiviteter som blir sosiale møteplasser i lokalsamfunnene der norske og minoritetsspråklige kan møtes på en likeverdig måte rundt felles interesser i tilknytning til folkebibliotekene. Vi vil styrke samarbeidet mellom folkebibliotekene og ulike frivillige organisasjoner i lokalsamfunnene. 

Prosjektet har fokus på språkforståelse og digital kompetanse da dette er hovednøkler til økt deltakelse og inkludering i det norske samfunnet. 

Memoar si rolle i samarbeidet er å gjera ein serie intervjuopptak, dokumentera og formidla dei - og å gjennomføra eit såkalla forteljarpanel med nokre av dei som har blitt intervjua. 

Nokre døme på intervjuspørsmål kan vere:

Og til slutt kanskje nokre refleksjonar om framtida: Vert heile verda ein "smeltedigel"? 

 Vietnam 1975:

Bangladesh 2013: 

Bosnia 1992: 

 Latvia 1991:

Tanzania 1967:

https://youtu.be/t40JhnonXXQ?t=63
https://youtu.be/E_tlh_AxXOQ
https://youtu.be/7DELag_1dxk?t=2056
https://youtu.be/1y4wLPgTxwk
https://youtu.be/pnklBcI1KPc?t=894