Utanriks

Nytt prosjekt. Svært mange nordmenn har i deler av livet arbeid internasjonalt - i sjøfart, diplomati, bistand, militæroperasjonar, misjon, næringsliv - eller rett og slet eventyr. Har dei påverka norsk tenking om korleis verda ser ut? Eller er dei ein subkultur som fleirtalet ikkje er interesserte i å lytte til? Dette er nokre av dei sprøsmåla vi starta med då intervjuserien tok til i 2020.