Sjøfart

Velkomne til ein laurdagskveld på Bergens Sjøfartsmuseum der vi set fokus på Statsraad Lehmkuhl, i samarbeid mellom MEMOAR og Bergens Sjøfartsmuseum. Det blir forteljarpanel der både tidligare skuleskipsgutar og nyare medseglarar delar minne i panelsamtale leia av Bjørn Enes frå Memoar.


Deltakarane i panelet blir:

Ingvald Ådland - skuleskipsgut i 1952, sjømann fram til 1960 - og medseglar på fleire Shetlandsturar i seinare år.

Arne Kåstad - skuleskipsgut i 1952, sjømann fram til - og flittig medseglar i seinare år med over 170 overnattingar i hengekøye.

Anders Dirdal - skuleskipsgut i 1970, sjømann fram til 1982 - og seinare medseglar.

Helene Wilgohs - medseglar i 2002 og kvart einaste år etter det (med unntak berre av sommaren 2018 og 2020). I tillegg har ho vore aktiv frivillig under åpent skip-arrangement og Tall Ships Race både i Norge, Spania, Portugal og Nord-Irland.

Ann-Kristin Bjerknes medseglar i 2004: Ho mista far sin tidleg. Han var sjømann og hadde vore skuleskipsgut på Lemkuhl. Hennar reise vart ein måte å minnast han på.

Birger Berge - medseglar under Statsraadens sommartokt i 2021, den som vart send som langsamTV på NRK.

Samtalen blir styrt av Bjørn Enes, prosjektleiar for Memoar og Sjøfartsmuseets si innsamling av munnleg sjøfartshistorie. (tidlegare medseglar på fullriggaren Sørlandet) .


Det vil også bli en quiz, fine premier og litt å bite i. I tillegg viser vi film fra da Statsraaden var skoleskip og krysset Atlanterhavet. Det blir også åpen mikrofon der de som ønsker det kan dele sine minner fra Statsraaden.

Dørene åpner kl. 18.30, arrangementet starter kl. 19.00 med fortellerpanel og billett koster 120 kr (voksne), 60 kr (student), gratis (barn og medl. i museets venneforening).


  • Del dine minne: Memoar gjer framleis intervjuopptak med tidlegare elevar, mannskap, medseglarar og andre. Det kan skje i studio, på museet eller digitalt - ta kontakt med bjorn@memoar.no

  • Skriv litt om om minnene og lærdomane - gjerne nå med ein gong: Skriv her.( www.minner.no/tema/lemkuhl )

  • Og ikkje minst: Bli med ut på “Minnenes hav” laurdag 30. april.

Dette er ei side for munnleg historie (oral history) om norsk sjøfart.

Sidan hausen 2015 har Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie, Bergens Sjøfartsmuseum og Bergens Skipperforening samarbeidd om å samla inn, dokumentera og arkivera lange livshistorieintervju med sjøfolk og andre som er eller har vore knytta til norsk sjøfart. Når forteljarane er villige til å dela sine intervju også med samtida, vert dei publiserte her (sjå forteljarane). Elles vert dei lagra av Memoar og Bergens Sjøfartsmuseum. Frå vårhalvåret 2020 vert alt innsamla materiale avlevert til Norsk etnologisk gransking for "evighetslagring", gjennom www.minner.no

I oktober 2015 starta innsamlinga av munnleg sjøfartshistorie på Vestlandet. Det vart tidleg eit sam-arbeid mellom Memoar, Bergens Skipperforening

og Bergens Sjøfartsmuseum. I starten vart alle intervjuopptak gjort med publikum i museet.

Frå desember 2016 har me flytta intervjuopptaka til studio i Bergen offentlege bibliotek. I staden samlar me fleire forteljarar som alt har blitt intervjua i studio, til panelsamtalar i museet to gonger i året:

Minneopptaka er forteljaren sin eigendom. Kvar forteljar vert oppmoda om å dele (publisere) forteljingane sine. Etter kvart som dei gjer det, vil forteljingane bli publiserte her. Memoar lagar også ei eiga side for kvar forteljar, der dei kan legge mer innhald, fleire opptak, fotografi, artiklar etc,

Adressa til desse sidene står som "Les meir" under kvar video.

Ta gjerne kontakt for å avtale minneopptak: Post@memoar.no

PUBLISERTE INTERVJU

Tidlegare forteljarpanel:

Mars 2017: Gullalderen