Sjøfart

Statsråd Lemkuhl er på veg jorda rundt. i februar, mars og april seglar ho nedover austkysten av Sør-Amerika, rundt Kapp Horn og oppover Stillehavskysten. På same tid seglar ho “på minnenes hav” hos tallause sjøfolk og og medseglrar. 30. april er det eitt år til ho kjem heim, og dei to seilasane atter kryssar kvarande. Vi inviterar til minnesamling på -1årsdagen!


Arrangementet "Minnenes hav" går på Sjøfartsmuseet i Bergen, laurdg 30. april kl. 19 og ut i dei små timar. Det blir samvær av skuleskipselevar, mannskap, kadettar, medseglarar og andre som er del av eller gjerne vil høyre om Statsrådens immatrielle kultur - om levd lv på og med Bergens største stoltheit. Det blir forteljarpanel - fritt fram for minnedeleing - litt mat - litt film - litt kultur. Ei oplading til den store festen når DAMA kjem heim att!


  • Del dine minne: I vekene fram til 30.april vil Bjørn Enes frå Memoar gerne intervjue tidlegare elevar, mannskap, medseglarar og andre. Det kan skje i studio, på museet eller digitalt - ta kontakt med bjorn@memoar.no

  • Skriv litt om om minnene og lærdomane - gjerne nå med ein gong: Skriv her.(minner.no/tema/lemkuhl

  • Og ikkje minst: Bli med ut på “Minnenes hav” laurdag 30. april.

Dette er ei side for munnleg historie (oral history) om norsk sjøfart.

Sidan hausen 2015 har Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie, Bergens Sjøfartsmuseum og Bergens Skipperforening samarbeidd om å samla inn, dokumentera og arkivera lange livshistorieintervju med sjøfolk og andre som er eller har vore knytta til norsk sjøfart. Når forteljarane er villige til å dela sine intervju også med samtida, vert dei publiserte her (sjå forteljarane). Elles vert dei lagra av Memoar og Bergens Sjøfartsmuseum. Frå vårhalvåret 2020 vert alt innsamla materiale avlevert til Norsk etnologisk gransking for "evighetslagring", gjennom www.minner.no

I oktober 2015 starta innsamlinga av munnleg sjøfartshistorie på Vestlandet. Det vart tidleg eit sam-arbeid mellom Memoar, Bergens Skipperforening

og Bergens Sjøfartsmuseum. I starten vart alle intervjuopptak gjort med publikum i museet.

Frå desember 2016 har me flytta intervjuopptaka til studio i Bergen offentlege bibliotek. I staden samlar me fleire forteljarar som alt har blitt intervjua i studio, til panelsamtalar i museet to gonger i året:

Minneopptaka er forteljaren sin eigendom. Kvar forteljar vert oppmoda om å dele (publisere) forteljingane sine. Etter kvart som dei gjer det, vil forteljingane bli publiserte her. Memoar lagar også ei eiga side for kvar forteljar, der dei kan legge mer innhald, fleire opptak, fotografi, artiklar etc,

Adressa til desse sidene står som "Les meir" under kvar video.

Ta gjerne kontakt for å avtale minneopptak: Post@memoar.no

PUBLISERTE INTERVJU

Tidlegare forteljarpanel:

Mars 2017: Gullalderen