Erik Torsvik

Publiseringsdato: 23.nov.2019 17:42:54

Erik Torsvik vart intervjua av Bjørn Enes i Studio 1 på Bergen off. Bibliotek den 30/10 2018. Intervjuet var ein del av prosjektet Sjofart.Memoar.no. Det handla i hovudsak om Erik Torsvik sine erfaringar som skipsbyggar.

Logg: Bjørn Enes

Stikkord om innhaldet i intervjuet:

(Tala til venstre er tidskodar - timar, minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.

Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta timar (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/375130970#t=46m45s )