John Arne Hegg

John Arne Hegg - SJøfart - Memoar
1. februar 2017 i Studio Bergen Off.Bibliotek. Intervjuar er Bjørn Enes. John Arne Hegg reiste ut som 15-åring i 1957.

Les meir

Han hadde aldri vore i tvil om at han ville bli sjømann, og gjekk rett frå Framhaldsskulen til si fyrste hyre som hjelpegutt på frakteskøyta Kannaskjær, som gjekk med alt frå murstein og plank til kolonialvarer og øl til handelsmenn og bønder rundt Tronedheimsfjorden. Om hqausten tok han eit tre månaders kurs på skuleskipet "Trøndelag" - og der fekk han tilbod om å reisa til Amerika for å mønstra. Hans fyrste båt var MS "Sønnavind" av Porsgrunn (Borgestad). Han ville helst i maskin, men var for ung og måtte på dekk. Under ein grisete reingjeringsjobb i rennesteinen nedst i romet, bestemte han seg for å bli styrmenn. I fyrste del av intervjuet fortel han om dei fyrste åra til sjøs fram til han var ferdig på styrmannskulen og hadde vore lenge nok i marinen til å få si andre landlov.

Intervjulogg

Logg over innhaldet i intervjuet:

0:00:33 Frakteskøyte «Kannaskjær»

tømmer, murstein, øl og brus

0:03:14 Bestemte seg på framhaldsskulen –

mange sjøfolk i familien

0:04:30 Draumen om å sjå verda - reiseskildringar

0:05:45 Meldte seg på skuleskipet

«Trøndelag»

0:06:45 Vill i maskin - dmpmaskin

0:08:12 Fekk tilbod om å hyre i USA -

pass og visum

0:09:50 -Til USA med fly, desember 1957

0:10:55 Brann i flymotoren på Island

0:12:05 Sjømannshjemmet i New York -

fyrste blåveis

0:14:45 På tur i New York - i Mariusgenser

0:16:28 Fekk båt - mønstra som dekksgutt

«Sønnavind» av Prosgrunn

0:17:35 Mannskapet - mange uteseglarar

og krigsseglarar

0:18:40 Å purra ein krigsseglar ….

0:20:35 Maskinsjefen - hovudskade frå krigen

0:21:30 Kaptenen var også krigsseglar

0:21:59 "Sønnavind" - 18 år gammel -

treluker

0:22:30 Det var style den gongen

0:23:15 Rutiner - gjera båten sjøklar - lukene

0:24:20 Skjærstokkar, kongestokk og

blindstokk

0:25:05 Shelterdeck

0:25:55 Presenningane og skalkejern

0:28:05 Treluker vanleg fram til 1970-talet

0:28:45 McGregorluker - balanseluker

0:31:25 Lukene har blitt større og større

0:33:40 Bommane skulle leggjast ned

for å bli sjøklare

0:33:15 Dekksmannskapet - ti mann,

fordekk og akterdekk
0:34:12 Fyrstereisa på austkysten av USA

Sjauarane i Newark - skulle vera vakt - «bloody eye»

0:36:20 Nattevakt under land

0:36:45 Suez - «handla på boken» -

0:37:57 Fyrste album kjøpt i Suez

0:40:05 Militærutstyr til Basra og Kouranchar

0:41:30 Vakt på ankerkjettingen i Kouranchar.

0:43:25 Rennesteinar i lastemommet

0:44:15 Eg skal pitladø bli styrmann

0:45:05 Sveitte / kondens på skroget

0:46:35 Dunnage - mykje gjekk på sjøen

0:49:15 Miljø i fokus etter Torry Canyon 1968

0:49:00 Tor Heyerdahl sette også fokus miljø

0:51:40 Amerikanarane var foregangsmenn

på miljø i havnene

0:52:45 Svære bøter for «snarvegar» i dag

0:53:50 18 mnd kontrakt på fyrstereisa

0:54:32 Fyrste avrekningsbok – US tillegg/

amerikatillegg

0:57:36 Kom heim som ein halden mann -

men pengane gjekk fort

0:59:32 Tungløftbåt "Belocean" -

tre 180-tonns kraner

1:01:15 Systeskip gjekk ut med jarnbanevogner

1:02:00 Tumgløftbåten - konstruksjon

1:03:55 Slark i surringane

1:05:20 Jarnkonstruksjonar til Igarka, Sibir

1:06:05 IWL - international warrant Limits

1:07:05 Verdas største kraftstasjon -

slippers i retur

1:07:50 Berre kampteinen fekk gå i land

1:09:25 Russiske tallymen var unge jenter

1:11:02 Polen på 50talet:

Folk ville kjøpa alt du hadde

1:12:35 50 døgn i Argentina -
1:13:40 Sjalusidrama på castilliansk -

knivkamp Buenos Aires

1:15:45 Styrmannen fekk tak i drosje til sykehus

1:17:45 Overfall med madrasskjetting

Brownsville, Texas

1:23:01 «Ingen skal overfalla vår dekksgutt!"

1:24:12 Genova - nyttårskvelden 1960 -

Ein skotte i lånt dress

1:26:01 2år på Belocean - logs til japan -

redwood

1:27:00 Japan 1960 - billig - kjekke jenter

1:27:50 Trelasttil SørAfrika og Sudan

1:29:59 Heim - storkara i Oslo -

bilete frå Rosekjellaren

1:31:05 «Frå i dag er du matroa"

1:32:20 Black Diamond Line -

1:32:50 Rotterdam

Prøve seg som uteseglar

1:33:40 Sjømannsbørsen i Rotterdam

1:33:56 Svensk steambåt i Østersjøfart -

Leningrad og Strahlsund

1:34:43 Tankbåt - Polystar Rasmussen -

tonnevis med maling

1:37:50 Heim for å ta Styrmannsskulen -

1:38:10 Ventejob -

asfaltleggar på Ørlandet flystasjon

1:40:55 Gullalderen for norske sjøfolk:

pennicilin og før HIV

1:41:30 Du høyrer sjeldan om dagane i sjøen

1:43:35 Jenter

1:45:20 Mange vart gifte ute

1:46:10 Bigamilovane

1:48:20 Venene heime

1:51:10 Sjøfolk har aldri vore noko verd –

1:52:19 Bankane to i kø for å få trekket

1:53:05 Fiskernes bank

1:54:52 Blomar til mor og truser til kjærasten

1:56:29 Marinen - fram til andre landlov.....

1:57:29 Slutt på del 1

(Klikk på avisutklippet for å lesa)