Egil H. Røstvær

Publiseringsdato: 15.okt.2019 11:05:46

Egil Hansen Røstvær fikk svært tidlig interesse for skip og sjølivet. Fra Rothaugen skole i Bergen hadde han panoramautsikt til havnen, som han og kameratene gjerne oppsøkte på fritiden. Fra landstedet ved Vatlestraumen, tett til hovedleden, observerte han stadig fartøy som passerte og ga stor inspirasjon for drømmen om livet il sjøs. I 1962, etter 9. klasse, fikk han hyre som dekksgutt på M/S « Astrea», og seilte med i 13 måneder. "Det var her jeg lærte mye av det mest grunnleggende ved sjølivet", sier han selv. Senere seilte han med M/T « Nova» og M/S « Meteor» m.fl., før han begynte på Bergen Sjømannsskole. Han fikk styrmannsertifikat i 1967 og gjennomførte Sjøkrigsskolens Marineavdeling, hvorpå han tjenestegjorde som offiser på fartøy i 24.TKB-skvadron.

I del 2 forteller han om tilværelsen etter Handelsflåten. Han seilte noen år i utenriksfart som styrmann på bulkskip inntil 1975, da han begynte på konstruksjonskontoret ved Bergens Mekaniske Verksteder – Skipsbyggeriet. Da var norsk skipsbyggingsindustri på høyden sysselsettingsmessig, samtidig som de tradisjonelle virksomhetene merket sterk utenlandsk konkurranse, spesiellt fra japanske verft. Oppdrag for offshore aktivitet i Nordsjøen ble et alternativt marked, og BMV ble etterhvert mer omstillt mot denne virksomheten, ved konstruksjon og bygging av moduler til oljevirksomheten. Egil ble med på utviklinga videre i flere selskaper, hvor han deltok, innen teknisk sikkerhet og HMS, i nye utbyggings- og modifikasjonsprosjekter, innen olje-og gassvirksomhet, både i Norge og utlandet. Han forteller om nye og økende krav og omfang av tekniske løsninger og effektivisering, som medførte mange utfordringer, særlig rettet mot verifikasjon, sikkerhet og beredskap. For Egil ble hans videre arbeidsfelt kvalitets- og HMS ledelse. Gjennom hele yrkeslivet hadde han ofte nytte av sine erfaringer fra sin tid til sjøs.

"Mye av petroleumshistoria til havs har voks ut av sjøfartshistoria", sier han mot slutten av intervjuet.

Opptakene ble gjort 22.01. (på Sjøfartsmuseet i Bergen) og 19.04.2017 (i studio). Intervjuer begge gangene var Bjørn Enes. Dokumentasjonsarbeidet er gjort av Siri Lindstad.

Om stikkordslista:

Stikkord om innhaldet i intervjuet:

(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.

Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta timar (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/238736931#t=0h6m44s

Logg for utskrift - klikk her